Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w CEIDG wznowienia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może być zawieszona do dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności albo na czas nieokreślony. Przedsiębiorca chcąc wznowić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej albo czeka aż minie okres zawieszenia. Oznacza to, że okres zawieszenia zadeklarowany przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Tym samym przedsiębiorca który zawiesił działalność na rok może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po 3 miesiącach. Złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej  jest bezpłatne.

Wznawiając działalność gospodarczą można podać wsteczną, bieżącą lub przyszłą datę wznowienia. Oczywiście należy się zastanowić, czy wybrana  data wznowienia nie koliduje z czynnościami, jakie będą wykonywane przez przedsiębiorcę. W razie wątpliwości skonsultuj się z US i ZUS/KRUS (np. w kwestii płatności składek czy zaliczek na podatek).

Pamiętaj że można zrezygnować ze wznowienia działalności albo przesunąć datę wznowienia. Można to zrobić w dowolnym momencie –  jeśli tylko data wznowienia jest bieżąca lub przyszła.

Szczegółowe informacje znajdziesz: w artykule Jak złożyć wniosek o wznowienie działalności w CEIDG


WZORY WNIOSKÓW

Wzór tradycyjnego wniosku o wpis w CEIDG
Formularz elektroniczny wniosku o wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

Na stronie CEIDG znajdziesz instrukcję wypełnienia formularza.

Więcej informacji na temat usługi wznawiania działalności gospodarczej w CEIDG znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.