Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w CEIDG wznowienia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych

Wznowienie spółki cywilnej

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej może być zawieszona do dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności albo na czas nieokreślony.  Chcąc ją wznowić wszyscy jej wspólnicy zobowiązani są do złożenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosku o zmianę wpisu w CEIDG albo czekają, aż minie okres zawieszenia. Należy podkreślić, że okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników spółki cywilnej przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność na rok mogą wznowić prowadzenie spółki cywilnej np. po trzech miesiącach. Złożenie wniosku o zmianę wpisu jest bezpłatne.

Wznawiając działalność gospodarczą można podać wsteczną, bieżącą lub przyszłą datę wznowienia. Oczywiście należy się zastanowić, czy wybrana  data wznowienia nie koliduje z czynnościami, jakie będą wykonywane przez wspólników spółki cywilnej. W razie wątpliwości skonsultuj się z US i ZUS/KRUS (np. w kwestii płatności składek czy zaliczek na podatek).

Pamiętaj że można zrezygnować ze wznowienia działalności albo przesunąć datę wznowienia. Można to zrobić w dowolnym momencie –  jeśli tylko data wznowienia jest bieżąca lub przyszła.


WZORY WNIOSKÓW

Wzór tradycyjnego formularza CEIDG-1

Wzór formularza CEIDG-SC

Formularz elektroniczny wniosku o zmianę danych we wpisie – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

Na stronie CEIDG znajdziesz instrukcję wypełnienia formularza.

Więcej informacji na temat usługi wznawiania działalności gospodarczej w CEIDG znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Czy ta strona była przydatna?