Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wznowieniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

W przypadku wznowienia działalności gospodarczej wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni dokonać do właściwego Urzędu Skarbowego zgłoszenia o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza NIP-2.