Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie obowiązków w zakresie zgłoszeń intrastat

Złóż ostatnie zgłoszenie

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców podmiot, na którym spoczywa wymóg dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, może odstąpić od wykonywania tego obowiązku. Ostatniego zgłoszenia  w okresie trwania zawieszenia, powinien on dokonać za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przykład: Działalność zawieszono 20 marca - wówczas ostatniego zgłoszenia należy dokonać za marzec tj. do 10 kwietnia

Poinformuj odpowiedni urząd

Zaprzestanie sporządzania zgłoszeń INTRASTAT w w/w trybie  wymaga poinformowanie o tym fakcie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim
dniu okresu sprawozdawczego, w którym zostało zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej. W przeciwnym razie Izba będzie domagała się, mimo zawieszenia działalności,  składania zerowych zgłoszeń Intrastat

Przykład: Działalność zawieszono 20 marca - poinformuj do 31 marca o tym fakcie odpowiednią komórkę Izby Administracji skarbowej w Szczecinie

Uwaga! W przypadku gdy w okresie zawieszenia działalności, zobowiązany podmiot stanie się uczestnikiem obrotu  towarowego realizowanego w ramach UE  (np. spóźniona dostawa) , zgłoszenia INTRASTAT powinien on dokonać za ten miesiąc, w których przywóz lub wywóz towaru na jego rzecz będzie miał miejsce.

Wznów dokonywanie zgłoszeń Intrastat

Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Przykład: Działalność wznowiono 16 czerwca - do 10 lipca musisz złożyć zgłoszenie Intrastat obejmujące wymianę towarową z UE, która miała miejsce po wznowieniu działalności.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT