Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady zawieszania działalności w obrocie wyrobami akcyzowymi

Podmioty, które uzyskały zezwolenie na:

  • prowadzenie składu podatkowego (służy głównie do produkcji wyrobów akcyzowych) lub
  • działanie w charakterze zarejestrowanego odbiorcy (stosowane w celu bezpodatkowego sprowadzania wyrobów z UE)  albo
  • działanie jako zarejestrowany wysyłający (pozwala dostarczyć importowane wyroby do składu podatkowego bez poboru akcyzy)

- i zawieszają działalność, nie muszą o tym informować urzędu skarbowego ani urzędu celno-skarbowego. 

Nie mają też obowiązku składania deklaracji akcyzowych i dokonywania wpłat dziennych.

Jednakże w sytuacji gdy zawieszona działalność, a zwłaszcza  długotrwałość przestoju, może prowadzić do zmiany w zakresie zabezpieczenia urządzeń, pomieszczeń i naczyń służących do tej działalności, urząd celno-skarbowy może w chwili wznowienia działalności podjąć czynności urzędowego sprawdzenia . W jego trakcie ustali czy  nadal są spełnione warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli wyrobów akcyzowych. 


Podstawa prawna: