Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie przez spółkę urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności spółki macierzystej

Podmiot, który jest wspólnikiem spółki komandytowej lub  jawnej  zobowiązany jest, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia przez spółkę wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomić w formie pisemnej właściwego dla siebie  naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Powyższe pozwoli uwolnić się w/w wspólnikom (spółkom) od odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności spółki macierzystej.