Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie pracowników z ZUS przez spółki osobowe

Spółki jawne, partnerskie i komandytowe będące płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zawieszające lub zamykające działalność spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązane są do złożenia formularza:

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonych pracowników oraz innych zatrudnionych

W/w płatnicy składek mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń wyrejestrować w ZUS osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Powyższej czynności mogą dokonać też sporządzając  NIP-8 kierowany do urzędu skarbowego.