Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie pracowników z ZUS przez spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych a także spółki komandytowo-akcyjne będące płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zawieszające działalność prowadzoną na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązane są do złożenia formularza:

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonych pracowników oraz innych zatrudnionych

W/w płatnicy składek mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń wyrejestrować w ZUS osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. W/w czynności można też dokonać sporządzając w chwili likwidacji działalności NIP-8 kierowany do urzędu skarbowego.