Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie w formie karty podatkowej przy wznawianiu działalności gospodarczej

Przepisy nie regulują kwestii opodatkowania w formie karty podatkowej w przypadku wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. Zatem można założyć, że wznowienie działalności gospodarczej, która przed zawieszeniem opodatkowana była w formie karty podatkowej powoduje dalsze opłacanie podatku w tej formie. Oczywiście należy brać pod uwagę uwarunkowania, które powodują utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy, opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.