Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tymczasowe wykonywanie działalności nieregulowanej w Polsce

Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług.

W przypadku gdy usługodawca  z jednego państwa członkowskiego zamierza świadczyć usługi w drugim państwie członkowskim jedynie tymczasowo i okazjonalnie, mówi się o usługach transgranicznych.

W ramach świadczenia usługi transgranicznej od usługodawcy nie wymaga się uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do wykonywania zawodu lub działalności, wydawanego przez organizację zawodową lub właściwy organ, członkostwa w organizacji zawodowej, rejestracji w organizacji zawodowej lub wpisu do rejestru zawodowego prowadzonego przez właściwy organ.

Usługodawca nie ma też obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych celem dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usługi na rzecz osób ubezpieczonych. Usługodawca zobowiązany jest jedynie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej świadczenia.

Przeczytaj więcej o "Opodatkowaniu usług świadczonych transgranicznie".


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?