Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak sprostować zgłoszenie lub deklarację celną

Zgłoszenie celne

Dzięki sprostowaniu możesz zmienić zgłoszenie celne.

Sprostowanie może dotyczyć jednej lub kilku danych. Nie może jednak powodować, że zgłoszenie będzie dotyczyć innych towarów niż pierwotnie. Sprostowanie nie może obejmować istotnej zmiany opisu towaru lub jego klasyfikacji (kod CN).

Jeśli wnioskujesz o sprostowanie, to urząd musi wyrazić na nie zgodę. Nie możesz sprostować zgłoszenia lub deklaracji celnej, jeżeli wniosek wpływa po tym, jak urząd:

  • poinformował cię o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów,
  • stwierdził, że dane w zgłoszeniu celnym nie są prawidłowe lub kompletne,
  • zwolnił towary do procedury celnej.

Urząd może wyrazić zgodę na sprostowanie zgłoszenia celnego także po zwolnieniu towarów, jeśli to konieczne, żeby poprawnie wykonać procedurę celną. Chodzi o dopisanie lub zmianę danych w zgłoszeniu celnym. Urząd może wyrażać zgodę na taką korektę nawet do trzech lat od przyjęcia zgłoszenia celnego.

Sprostowanie można wykonać w wersji:

  • papierowej (przekreślenie błędnych danych, nadpisanie poprawnych oraz parafowanie zmian),
  • elektronicznej (wysłanie nowej wersji zgłoszenia celnego).

Procedura uproszczona

Korekta w uproszczeniach przebiega podobnie jak przy zwykłej odprawie celnej, jednak z jedną różnicą. Sprostowanie powinno obejmować zgłoszenie uproszczone lub wpis do rejestru oraz zgłoszenie uzupełniające (są one jednym aktem).

Deklaracja celna

Sprostować można również:

PDS lub WDS można sprostować, gdy jest potrzeba korekty jednej lub kilku danych zawartych w deklaracji. Zgłaszający składa w tej sprawie wniosek. Urzędy nie wyrażają zgody, jeśli:

  • poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów,
  • stwierdziły, że dane w zgłoszeniu celnym nie są prawidłowe lub kompletne,
  • zwolniły towary do wyprowadzenia lub miało miejsce ich przedstawienie.

Jeśli robisz sprostowanie DS, to nie może ono powodować, że deklaracja dotyczy towarów innych niż pierwotne. Sprostowanie nie jest możliwe, jeżeli urząd:

  • poinformował cię o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów,
  • stwierdził, że dane w zgłoszeniu celnym nie są prawidłowe lub kompletne.

Czy ta strona była przydatna?