Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Urząd unieważnia zgłoszenie lub deklarację celną

Zgłoszenie celne

Urząd może unieważnić zgłoszenie celne, gdy:

 • towary zostały błędnie zgłoszone i  mają być niezwłocznie objęte inną procedurą celną,
 • objęcie towarów procedurą celną nie jest już uzasadnione ze względu na szczególne okoliczności (np. zerwanie umowy handlowej),
 • zgłoszone towary mają zostać zniszczone, przekazane na rzecz skarbu państwa, zajęte lub ulec przepadkowi.

Unieważnienie odbywa się:

 • na twój wniosek (chociaż decyzję podejmuje urząd),
 • z urzędu (dotyczy zgłoszeń towarów, które następnie zostały zajęte, uległy przepadkowi, będą niszczone lub przekazane na rzecz skarbu państwa).

Unieważnienie zgłoszenia celnego cofa jego skutki formalne i finansowe. Traktuje się je jako anulowane, a cło wygasa (jeśli było naliczone).

Ograniczenia

Urząd nie przyjmie wniosku o unieważnienie zgłoszenia celnego, jeżeli wcześniej poinformował cię o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów.

Ponadto zgłoszenia celnego urząd nie unieważnia po zwolnieniu towarów. Nie dotyczy to m.in.:

 • zgłoszeń do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetnienia biernego, gdy towar nie opuścił terenu UE,
 • przypadków gdy towary błędnie zgłoszono w ramach więcej niż jednego zgłoszenia celnego,
 • objęcia towarów procedurą celną w sytuacji, gdy wydano z mocą wsteczną pozwolenie na ich wprowadzenie do procedury specjalnej (np. towar zamiast dopuszczenia do obrotu ma być objęty procedurą uszlachetniania czynnego).

Pozostałe przypadki unieważniania zgłoszenia celnego po zwolnieniu zostały opisane w art. 148 rozporządzenia.

Procedura uproszczona

Zgłoszenia w procedurze uproszczonej urząd unieważnia tak samo jak zwykłe zgłoszenia celne - z jedną różnicą. Unieważnienie powinno obejmować zgłoszenie uproszczone lub wpis do rejestru oraz uzupełniające (są one jednym aktem).

Deklaracje celne

Unieważnienie obejmuje też deklaracje celne:

 • przywozową deklarację skróconą (PDS),
 • wywozową deklarację skróconą (WDS),
 • deklarację do składowania czasowego (DS).

Urząd unieważnia PDS, jeśli nie wprowadzisz na obszar celny Unii towarów objętych tą deklaracją. Może zrobić to:

 • na twój wniosek,
 • z urzędu (po upływie 200 dni od dnia złożenia deklaracji).

Urząd unieważnia WDS, jeśli nie wyprowadzisz poza obszar celny Unii towarów objętych tą deklaracją. Może zrobić to:

 • na twój wniosek,
 • z urzędu (po upływie 150 dni od dnia złożenia deklaracji).

Urząd unieważnia DS, jeśli nie przedstawiasz towarów objętych tą procedurą. Może zrobić to:

 • na twój wniosek,
 • z urzędu (po upływie 30 dni od dnia złożenia deklaracji).

Czy ta strona była przydatna?