Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Apostille i legalizacja dokumentów

Przedsiębiorca posiadający zagraniczne dokumenty urzędowe takie jak: akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne lub akty notarialne, aby móc się nimi posługiwać w Polsce musi najpierw uzyskać ich poświadczenie w formie apostille lub je zalegalizować.

Kiedy należy uzyskać apostille a kiedy zalegalizować dokument potwierdzający rejestrację?

Apostille

Apostille* uzyskasz jeżeli działasz na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Sprawdź na liście, które państwa są stroną konwencji haskiej i jaki organ wydaje apostille. Aby wyszukać adres instytucji wydającej apostille w danym państwie otwórz stronę, następnie kliknij w cyfrę 1 w kolumnie Auth:

Państwa będące stroną konwencji haskiej

Po kliknięciu wyświetli się link:

Kliknij w link

Kliknij w ten link a otrzymasz dane kontaktowe do instytucji wydającej apostille:

Dane kontaktowe

* Apostille oznacza poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

 

Legalizacja

Jeżeli działasz na terytorium państwa niebędącego stroną konwencji haskiej (zakładka Non-members) to powinieneś zalegalizować dokument urzędowy potwierdzający rejestrację. Dane adresowe instytucji dokonującej legalizacji dokumentów urzędowych wyszukasz w taki sam sposób, jak zostało to pokazane powyżej (kliknij tylko w zakładkę Non-members):

Państwa niebędące stroną konwencji

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 

Czy ta strona była przydatna?