Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwit rozliczenia zamknięcia procedury celnej

Informacje, które należy zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia:

a) odpowiednie dane szczegółowe dotyczące pozwolenia;

b) ilość każdego rodzaju towarów, które zostały objęte procedurą specjalną, w odniesieniu do których wnioskuje się o zamknięcie procedury;

c) kod CN towarów, które zostały objęte procedurą specjalną:

d) stawka należności celnych przywozowych, której podlegają towary objęte procedurą specjalną, oraz w razie potrzeby ich wartość celna;

e) dane szczegółowe dotyczące zgłoszeń celnych o objęcie towarów procedurą specjalną;

f) rodzaj i ilość produktów przetworzonych lub towarów objętych tą procedurą i dane szczegółowe późniejszego zgłoszenia celnego lub wszelkie pozostałe dokumenty odnoszące się do zamknięcia procedury;

g) kod CN i wartość celna produktów przetworzonych, jeżeli do celów zamknięcia stosowana jest metoda skali wartościowej;

h) współczynnik produktywności;

i) kwota należności celnych przywozowych do zapłacenia. Jeżeli kwota ta dotyczy stosowania art. 175 ust. 4, jest ona podawana z takim wskazaniem;

j) terminy zamknięcia procedury.

Czy ta strona była przydatna?