Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ewidencja magazynów składowania czasowego

Ewidencja magazynów składowania czasowego powinna zawierać:

  • dane dotyczące deklaracji do czasowego składowania towarów wprowadzonych do magazynu
  • terminu zakończenia czasowego składowania
  • datę i dane identyfikujące dokumenty celne dotyczące składowanych towarów oraz wszelkie pozostałe dokumenty odnoszące się do czasowego składowania towarów
  • dane, numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań, ilość i zwykły opis handlowy lub techniczny towarów oraz numer kontenera - niezbędne do zidentyfikowania towarów
  • lokalizację towarów oraz dane dotyczące przemieszczania towarów
  • status celny towarów
  • dane dotyczące czynności zwyczajowych dokonywanych na składowanych towarach
  • dane dotyczące przemieszczania towarów czasowo składowanych między magazynami czasowego składowania zlokalizowanymi w różnych państwach członkowskich
  • dane na temat przybycia towarów do magazynów czasowego składowania w miejscu przeznaczenia

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?