Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata emisyjna

Jest opłatą, którą od 1 stycznia 2019 r. będą płacić przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy paliwa silnikowe. Opłata ta zasili:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85% opłaty) 
 • Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (15% opłaty)

Jakie paliwa silnikowe są objęte opłatą emisyjną

Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:

 • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45, CN 2710 11 49
 • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43

Kto jest zobowiązany wnosić opłatę emisyjną

Opłatę emisyjną uiszcza:

 • producent paliw silnikowych
 • importer paliw silnikowych
 • przedsiębiorca dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych
 • inny podmiot, który będzie płacił podatek akcyzowy od paliw silnikowych

Kiedy musisz zapłacić opłatę emisyjną

Opłatę emisyjna wnosisz:

 • co miesiąc do 25. dnia kolejnego miesiąca (dotyczy produkcji, WNT)
 • w terminie 10 dni od dnia dokonania odprawy celnej (dotyczy importu)

Opłatę wnosisz na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

Gdzie obliczasz opłatę emisyjną

Opłatę emisyjna deklarujesz w informacji (PDF) kierowanej do:

 • urzędu skarbowego właściwego do spraw akcyzy (produkcja, WNT)
 • urzędu skarbowego właściwego dla siedziby importera (import)

Informację możesz też złożyć elektronicznie korzystając z kreatora znajdującego się na platformie PUESC.

Termin złożenia informacji jest analogiczny jak termin uiszczenia opłaty emisyjnej.

Podstawa obliczenia wysokości opłaty emisyjnej

Podstawą obliczenia wysokości opłaty emisyjnej jest ilość paliw silnikowych (litry).

Uwaga! Opłata emisyjna nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym importowanych paliw silnikowych.

Stawka opłaty emisyjnej

Stawka opłaty emisyjnej  wynosi dla:

 • benzyn silnikowych - 80 zł za 1000 litrów
 • olejów napędowych - 80 zł za 1000 litrów

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?