Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Urządzanie gier i loterii

Gry hazardowe to gry losowe, których wynik zależy głównie od przypadku. Wygranymi w tych grach są nagrody:

 • pieniężne
 • rzeczowe

Część gier obejmuje monopol państwowy. Oznacza to, że mogą je organizować wyłącznie spółki Skarbu Państwa. Do tych gier zaliczamy:

 • gry liczbowe
 • loterie pieniężne (Lotto)
 • gry telebingo
 • gry na automatach urządzane poza kasynem

Pozostałe gry hazardowe mogą organizować:

 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne
 • jednostki organizacyjne (szkoły, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia)

Gry hazardowe z reguły mają przynosić dochód. W niektórych grach jednak cały dochód przeznacza się na cele dobroczynne. Są to loterie fantowe i gry bingo fantowe. Organizują je zazwyczaj placówki publiczne i inne jednostki społeczne (szkoły, stowarzyszenia, fundacje).
Aby przeprowadzić te gry, musisz jedynie zgłosić je w urzędzie celno-skarbowym. Będzie tak, jeśli wartość puli nagród nie przekracza:

 • kwoty bazowej (w 2019 r. kwota bazowa wynosi 4811,42 zł)
 • 15-krotności tej kwoty - w przypadku gry urządzanej przez organizację pożytku publicznego

Jeśli zgłaszasz organizację loterii fantowej lub gry bingo fantowej, nie musisz też wnosić opłat ani podatków od gier, chyba że wspomniane gry urządza organizacja pożytku publicznego.

Pamiętaj jednak, że:

 • wygrana w takich loteriach i grach musi być nagrodą rzeczową (fantem)
 • zgłoszenie powinno zawierać m.in regulamin gry, zgodnie z którym będzie ona przebiegać

Pozostałe gry hazardowe musisz organizować już na podstawie zezwolenia lub koncesji. Tutaj również wymagany jest regulamin gry zatwierdzany przez:

 • Ministra Rozwoju i Finansów - jeśli prowadzisz kasyno, salon gier bingo pieniężnych lub korzystasz z zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych
 • dyrektora izby administracji skarbowej - jeśli urządzasz loterie fantowe, loterie audioteksowe, gry bingo fantowe lub loterie promocyjne
 • naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeśli zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo fantową

Wymagania wstępne

Aby organizować gry hazardowe, z wyjątkiem gier objętych monopolem państwowym, musisz:

 • uzyskać koncesję - by prowadzić kasyno
 • uzyskać zezwolenie - by urządzać gry bingo pieniężne, loterie promocyjne, loterie audioteksowe, loterie fantowe, gry bingo fantowe, a także, by przyjmować zakłady wzajemne
 • złożyć zgłoszenie - by organizować loterie fantowe lub gry bingo fantowe (gdy pula nagród nie przekracza kwoty bazowej lub jej 15-krotności)

Gry hazardowe nie są publicznie dostępne. Nie mogą brać w nich udziału młodociani poniżej 18 roku życia. Ograniczenie dotyczy także miejsc, gdzie takie gry można prowadzić (są to ośrodki gier, np. kasyna, salony gier czy punkty zakładów wzajemnych).
Niektóre gry możesz organizować wyłącznie w kasynie, np.:

 • gry cylindryczne (ruletka)
 • gry w karty (black jack, poker i baccarat)
 • gry w kości
 • gry na automatach

Wyjątkiem jest turniej pokera, który można urządzać także poza kasynem.

Gry bingo pieniężne możesz urządzać tylko w salonie gry bingo pieniężne. Zakłady wzajemne natomiast można przyjmować tylko w punktach zakładów wzajemnych.
Istotna jest też lokalizacja tych ośrodków gier. Kasyna i salony gry bingo pieniężne możesz organizować tylko w miejscowościach o określonej liczbie mieszkańców. Ograniczona jest też ich liczba w województwie. Lokalizację salonów gier na automatach z kolei musi zatwierdzić dyrektor izby administracji skarbowej.

Pozostałe gry, czyli loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe możesz urządzać tylko jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.
Za pośrednictwem internetu można prowadzić jedynie loterię promocyjną. Tą drogą można również przyjmować zakłady wzajemne, jednak tylko przez zaufane strony internetowe wskazane w zezwoleniu na organizację tych gier.

Szczególne wymogi dotyczą też pracowników. Osoby nadzorujące i prowadzące gry powinny przejść szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przed rozpoczęciem pracy. Organizator gry powinien rejestrować zaświadczenia o odbyciu takich szkoleń. Obowiązek szkoleń nie dotyczy osób, które prowadzą loterię fantową, kolektury gier liczbowych lub przyjmują zakłady wzajemne.
Ponadto pracownicy:

 • muszą mieć nienaganną opinię
 • powinni posługiwać się językiem polskim
 • nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna może prowadzić:

 • kasyno
 • salon gier bingo pieniężnych
 • zakłady wzajemne
 • loterię audioteksową

W pozostałych przypadkach możesz prowadzić działalność w dowolnej formie, poza spółką partnerską. Działalność może być zarejestrowana jako:

Podstawowy nr PKD dla tego rodzaju działalności

 • 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?