Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co to jest dostawa wewnątrzwspólnotowa (WDT)

WDT to sprzedaż i wywóz towaru do innego kraju Unii Europejskiej.
Z kolei eksport to sprzedaż i wywóz towaru poza Unię Europejską. Przeczytaj więcej w poradniku Eksport towarów.
WDT i eksport to pojęcia związane z rozliczaniem:

  • podatku VAT
  • akcyzy

WDT jest objęta preferencjami (ulgami) podatkowymi.

Podatek VAT przy WDT

WDT dotyczy:

  • transakcji sprzedaży, na podstawie której wywozisz towar do innego państwa UE
  • przemieszczania swoich towarów do innych krajów UE, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą


Uwaga! WDT nie obejmuje dostawy towarów (z wyjątkiem nowych środków transportu) dokonywanej przez podmioty zwolnione z podatku (tzw. nievatowców). Taka dostawa jest zatem rozliczana tylko na gruncie podatku dochodowego.

Stawka podatku VAT dla WDT wynosi 0%.

Wynika to z tego, że ten podatek zapłaci konsument w miejscu przeznaczenia towaru.
Aby skorzystać z 0% stawki VAT, musisz:

  • dostarczyć towar do odbiorcy w innym państwie
  • przeprowadzić transakcję z czynnym podatnikiem, który posiada aktywny numer VAT-UE (możesz go sprawdzić w systemie VIES).

Zadbaj też o to, żeby kupujący rozliczył dostawę jako nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT).

Podatek VAT z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej rozliczasz w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz wykazujesz w informacji podsumowującej VAT-UE.

Podatek akcyzowy przy WDT

Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych może dotyczyć towarów, które:

  • sprzedajesz do innego kraju UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  • dostarczasz do odbiorcy w innym państwie europejskim z wcześniej naliczoną akcyzą.

Zawieszenie poboru akcyzy możesz rozpocząć, gdy prowadzisz skład podatkowy, a odbiorca wyrobów posiada numer akcyzowy i prowadzi w innym państwie UE podobny skład podatkowy lub ma status zarejestrowanego odbiorcy. Wspomniana procedura jest uruchamiana w ramach systemu EMCS.

Numer akcyzowy odbiorcy możesz sprawdzić w systemie SEED. Ten rodzaj dostaw uwalnia od naliczenia akcyzy.

Z kolei dostawa z naliczoną akcyzą występuje, jeśli ty lub odbiorca nie prowadzicie składu podatkowego. Taka sprzedaż również może prowadzić do uwolnienia od akcyzy.

Zachodzi to jednak poprzez zwrot wcześniej naliczonego podatku. Aby do tego doszło, odbiorca wyrobów musi potwierdzić zapłatę tego podatku u siebie i wykazać to w dokumencie UDT, który towarzyszy przesyłce.

Podobnie bowiem jak VAT również podatek akcyzowy jest podatkiem od konsumpcji, który płaci się w miejscu przeznaczenia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?