Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Produkcja nawozów i związków azotowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję nawozów: - czystych lub mieszanych nawozów: azotowych, fosforowych, potasowych, - mocznikowych, surowych naturalnych fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych, - produkcję związków azotowych: - kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, amoniaku, chlorku amonu, węglanu amonu, azotynów i azotanów potasu, - produkcję nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, - produkcję nawozów organiczno-mineralnych, - produkcję nawozów mikroelementowych, - produkcję podłoża bez wsianej grzybni, - produkcję ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik, - produkcję ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania guano, sklasyfikowanego w 0891Z, - produkcji wyrobów agrochemicznych, takich jak pestycydy, sklasyfikowanej w 2020Z - produkcji nawozów, które są wyodrębnionymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji C.

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak: - kauczuk syntetyczny, - faktysy, - produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub kauczukopodobnych żywic (np. balata).

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych, niewulkanizowanych termoplastycznych elastomerów, zmieszanych i połączonych żywic w formach podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich przetworzenia. Podklasa ta obejmuje: - produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, takich jak: - polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu, - poliamidy, - żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany, - żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry, - silikony, - wymieniacze jonowe polimerowe, - produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji sztucznych i syntetycznych włókien i przędzy, sklasyfikowanej w 2060Z, - rozdrabniania wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 3832Z.

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję środków ochrony roślin, - produkcję środków dezynfekujących (dla celów rolniczych i innych), - produkcję pozostałych środków agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 2015Z.

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii, - produkcję gotowych preparatów pigmentowych i barwników, substancji zmętniających, kolorujących, - produkcję szklistych emalii i glazury, pobiałki i podobnych preparatów, - produkcję mastyksów, - produkcję mas uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych wypełniających, - produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników, - produkcję gotowych zmywaczy do farb i lakierów, - produkcję farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w 2012Z, - produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 2059Z.

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych, - produkcję papieru, waty, filcu itp. powleczonych lub pokrytych mydłem lub detergentem, - produkcję surowej gliceryny, - produkcję mydła, z wyłączeniem mydła kosmetycznego, - produkcję preparatów powierzchniowo czynnych: - proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej, - środków do mycia naczyń, - środków zmiękczających do tkanin, - produkcję środków czyszczących i polerujących: - preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach, - sztucznego wosku i preparatów woskowych, - środków polerujących i past do skóry, - środków polerujących i past do drewna, - środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali, - proszków i past do czyszczenia, włączając papier, watę i podobne wyroby powleczone lub pokryte tymi środkami.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji związków chemicznych, sklasyfikowanej w 2013Z, 2014Z, - produkcji gliceryny, syntetyzowanej z produktów naftowych, sklasyfikowanej w 2014Z, - produkcji mydła kosmetycznego, sklasyfikowanej w 2042Z.

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych, takich jak: - perfumy i wody toaletowe, - środki upiększające i do makijażu, - preparaty chroniące przed oparzeniami słonecznymi oraz środki do opalania, - preparaty do manicure i pedicure, - szampony, lakiery do włosów, preparaty do ondulacji i wzmacniania włosów, - środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włącznie ze środkami do protez zębowych, - środki do golenia, włączając środki stosowane przed i po goleniu, - dezodoranty, - sole do kąpieli, - preparaty do depilacji, - mydło kosmetyczne.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji i rafinacji naturalnych olejków eterycznych, sklasyfikowanych w 2053Z.

Produkcja materiałów wybuchowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję prochu strzelniczego, - produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, włączając spłonki nabojowe, detonatory, sygnalizatory, rakiety świetlne itp., - produkcję zapałek.

Produkcja klejów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję klejów i wyrobów klejących, włączając kleje i wyroby klejowe oparte na kauczuku.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji żelatyny i jej pochodnych, sklasyfikowanej w 2059Z.

Produkcja olejków eterycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych, - produkcję olejków żywicznych, - produkcję aromatyzowanej wody destylowanej, - produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji perfum lub żywności.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji syntetycznych aromatów, sklasyfikowanej w 2014Z, - produkcji perfum i preparatów toaletowych, sklasyfikowanej w 2042Z.

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych, - produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych, - produkcję żelatyny i jej pochodnych, - produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak: - peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane, - chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze, - materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry, - proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania, - preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali, - gotowe dodatki do cementu, - węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych, - środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu, - roztwory do układów hydraulicznych, - złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne, - biopaliwa, - produkcję atramentów i tuszy.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wody destylowanej, sklasyfikowanej w 2013Z, - produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, sklasyfikowanej w 2014Z, - produkcji związków chemicznych, luzem, sklasyfikowanej w 2013Z, 2014Z, - produkcji farb drukarskich, sklasyfikowanej w 2030Z, - produkcji spoiw na bazie asfaltu, sklasyfikowanej w 2399Z.

Produkcja włókien chemicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych, - produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom przędzenia, - produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy pojedynczej, włączając przędze o wysokiej wytrzymałości, - produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przędzenia włókien sztucznych lub syntetycznych oraz produkcji przędzy ze sztucznych włókien ciętych, sklasyfikowanych w 1310C.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji medykamentów: antybiotyków, podstawowych witamin, kwasu salicylowego, aspiryny itp., - przetwarzanie krwi, - produkcję chemicznie czystych cukrów, - przetwarzanie gruczołów, - produkcję ekstraktów z gruczołów.

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję medykamentów, takich jak: - różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała, - szczepionki, - leki, włączając preparaty homeopatyczne, - produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych do użycia zewnętrznego i środków antykoncepcyjnych opartych na hormonach, - produkcję medycznych preparatów diagnostycznych, włączając testy ciążowe, - produkcję radioaktywnych substancji diagnostycznych w żywym organizmie (ustroju), - produkcję substancji farmaceutycznych w procesach biotechnologicznych, - produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaży, opatrunków itp., - przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) dla zastosowań farmaceutycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji herbat ziołowych (mięty, werbeny, rumianku itp.), sklasyfikowanej w 1083Z, - produkcji wypełniaczy dentystycznych oraz cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 3250Z, - produkcji prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanej w 3250Z, - sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 4646Z, - sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 4773Z, - badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii dotyczących substancji farmaceutycznych, sklasyfikowanych w 7211Z, - pakowania wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję opon gumowych dla pojazdów samochodowych, sprzętu, maszyn jezdnych, samolotów, zabawek, mebli i pozostałych zastosowań, takich jak: - opony pneumatyczne, - opony pełne i amortyzatory, - produkcję dętek, - produkcję wymienialnych bieżników do opon, taśm i pasów do bieżnikowania opon, osłon zabezpieczających przed chlapaniem itp., - regenerację i bieżnikowanie opon.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji materiałów do naprawy ogumienia, sklasyfikowanej w 2219Z, - naprawy przebitego ogumienia, dopasowywania lub wymiany, sklasyfikowanej w 4520Z.

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję pozostałych wyrobów z kauczuku naturalnego lub syntetycznego, wulkanizowanego, niewulkanizowanego lub utwardzanego, takich jak: - płyty, arkusze, paski, pręty, kształtowniki profilowane, - tuby, rury i węże, - taśmy przenośnikowe i pasy napędowe, - artykuły higieniczne z gumy: osłonki antykoncepcyjne, smoczki, termofory itp., - gumowe elementy odzieży (zgrzewanej „na szwach”), - gumowe spody i pozostałe części obuwia z gumy, - liny, sznury i nici gumowe, - tkaniny podgumowane i przędza gumowana, - pierścienie i uszczelki gumowe, - gumowe pokrycia wałków, - nadmuchiwane materace gumowe, - nadmuchiwane balony, włączając balony reklamowe, - produkcję szczotek gumowych, - produkcję cybuchów fajek z ebonitu, - produkcję grzebieni, spinek do włosów, lokówek do włosów z ebonitu i podobnych artykułów, - produkcję materiałów do naprawy gumy, - produkcję tkanin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą, imitacji skór, gdy guma stanowi podstawowy składnik, - produkcję gumowych materaców do łóżek wodnych, - produkcję gumowych czepków kąpielowych i fartuchów, - produkcję gumowych kombinezonów do nurkowania, - produkcję gumowych artykułów erotycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanej w 1396Z, - produkcji ubrań z tkanin elastycznych, sklasyfikowanej w 1414Z, 1419Z, - produkcji obuwia gumowego, sklasyfikowanej w 1520Z, - produkcji klejów i substancji klejących opartych na kauczuku, sklasyfikowanej w 2052Z, - produkcji taśm i pasów do bieżnikowania, sklasyfikowanej w 2211Z, - produkcji nadmuchiwanych łodzi i tratew, sklasyfikowanej w 3011Z, 3012Z, - produkcji materaców niepokrytych gumą komórkową, sklasyfikowanej w 3103Z, - produkcji artykułów sportowych z gumy (z wyłączeniem odzieży), sklasyfikowanej w 3230Z, - produkcji gier i zabawek gumowych (włączając brodziki dla dzieci, nadmuchiwane łodzie gumowe dla dzieci, nadmuchiwane zwierzęta gumowe, piłki itp.), sklasyfikowanej w 3240Z, - regenerowania gumy, sklasyfikowanego w 3832Z.

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję półproduktów z tworzyw sztucznych, takich jak: - płyty, arkusze, bloki, folie, klisze, taśmy itp. (samoprzylepne lub nie), - produkcję wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych, takich jak: - tuby, rury i węże, tulejki; łączniki rur i węży, - produkcję folii lub arkuszy z celofanu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 2016Z, - produkcji wyrobów z kauczuku syntetycznego lub naturalnego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 221.

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do pakowania towarów: - torebek, worków, pojemników, pudełek, skrzynek, gąsiorów, butelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji toreb bagażowych i torebek, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 1512Z.

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, takich jak: - drzwi, okna, ramy, żaluzje, zasłony, listwy przypodłogowe, - zbiorniki, rezerwuary, - pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe, zarówno w rolkach jak i w formie płytek itp., - artykuły sanitarne: wanny, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki, umywalki, sedesy, spłuczki itp., - produkcję sprężystych pokryć podłogowych, takich jak: płytki winylowe, linoleum itp., - produkcję sztucznych kamieni.

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję artykułów kuchennych, stołowych i toaletowych, z tworzyw sztucznych, - produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych: - nakryć głowy, izolacji, elementów oświetleniowych, wyposażenia biur i szkół, imitacji skóry, elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, części obuwia, okuć meblowych, statuetek, pasów napędowych, taśm przenośnikowych, taśm samoprzylepnych, tapet, kopyt szewskich, cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji toreb podróżnych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 1512Z, - produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 1520Z, - produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3101Z, 3102Z, 3109Z, - produkcji materaców niepokrytych komórkowym tworzywem sztucznym, sklasyfikowanej w 3103Z, - produkcji wyrobów sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3230Z, - produkcji gier i zabawek z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3240Z, - produkcji przyrządów medycznych, włączając dentystyczne, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3250Z, - produkcji elementów optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3250Z, - produkcji kasków ochronnych i innego osobistego sprzętu ochronnego z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 3299Z.

Produkcja wyrobów tartacznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna, - rozcinanie na warstwy, korowanie lub struganie kłód, - produkcję drewnianych podkładów kolejowych, - produkcję drewnianych materiałów podłogowych niepołączonych, - produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów, - suszenie drewna, - impregnowanie drewna i obróbkę chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących lub innych substancji.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 0220Z, - produkcji arkuszy fornirowych odpowiednio cienkich w celu użycia ich w sklejce, płytach i panelach, sklasyfikowanej w 1621Z, - produkcji gontu, listew dekoracyjnych, listew profilowych i szablonów, sklasyfikowanej w 1623Z, - produkcji polan do kominka lub prasowanego drewna, sklasyfikowanej w 1629Z.

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję arkuszy fornirowych odpowiednio cienkich w celu użycia ich do oklejania, produkcji sklejki lub innych celów: - wygładzonych, barwionych, powlekanych, impregnowanych, wzmocnionych papierem lub materiałem, - wykonanych w formie motywów, - produkcję sklejki, płyt fornirowych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy, - produkcję płyt o wiórach zorientowanych (OSB) i pozostałych płyt wiórowych, - produkcję średniej gęstości płyt pilśniowych (MDF) i pozostałych płyt pilśniowych, - produkcję utwardzonego drewna, - produkcję klejonego drewna warstwowego oraz laminowanego drewna fornirowego.

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję drewnianych bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji drewnianych elementów podłogowych niepołączonych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak: - belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe, - prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem, - drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp., - schody, poręcze i ogrodzenia, - listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane, - produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny, - produkcję przenośnych domów, - produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji szafek kuchennych, szafek na książki, szaf ubraniowych itp., sklasyfikowanej w 3101Z, 3102Z, 3109Z, - produkcji wolnostojących, drewnianych przepierzeń, parawanów, sklasyfikowanej w 3101Z, 3102Z, 3109Z.

Produkcja opakowań drewnianych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję futerałów, skrzyń, pudełek, klatek i podobnych opakowań drewnianych, - produkcję palet, palet skrzyniowych i pozostałych opakowań transportowych z drewna, - produkcję beczek, kadzi, balii i pozostałych wyrobów bednarskich, - produkcję drewnianych bębnów kablowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 1512Z, - produkcji opakowań wyplatanych z surowców roślinnych, sklasyfikowanej w 1629Z.

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję różnych wyrobów z drewna, takich jak: - trzonki, uchwyty i korpusy do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli, - drewniane formy i kopyta szewskie, wieszaki ubraniowe, - drewniane artykuły gospodarstwa domowego i naczynia kuchenne, - drewniane statuetki i ornamenty, drewno intarsjowane, drewno inkrustowane, - drewniane kasetki i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły, - drewniane cewki (szpule), przykrywki, wrzeciona, szpulki na nici oraz podobne wyroby z drewna toczonego, - inne wyroby drewniane, - przetwarzanie korka naturalnego, - produkcję korka aglomerowanego, - produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego, włączając elementy podłogowe, - produkcję plecionek i wyrobów wyplatanych, takich jak: maty, wycieraczki, parawany, pudełka itp., - produkcję koszy i innych wyrobów wikliniarskich, - produkcję materiałów opałowych, wykonywanych z prasowanego drewna lub materiałów zastępczych takich jak: trociny, odpady kawowe, sojowe, słoma itp., - produkcję ram do luster i obrazów, z drewna, - produkcję ram do płócien malarskich, - produkcję części do obuwia z drewna (np. obcasów, kopyt), - produkcję rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów, - produkcję bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji mat z materiałów tekstylnych, sklasyfikowanej w 1393Z, - produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 1512Z, - produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 1520Z, - produkcji zapałek, sklasyfikowanej w 2051Z, - produkcji obudów do zegarów, sklasyfikowanej w 2652Z, - produkcji drewnianych cewek (szpulek) i wrzecion, które są częścią maszyn tekstylnych, sklasyfikowanej w 2894Z, - produkcji mebli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 310, - produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 3240Z, - produkcji pędzli, szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w 3291Z, - produkcji sprzętu ratunkowego z korka, sklasyfikowanej w 3299Z, - produkcji trumien, sklasyfikowanej w 3299Z.

Produkcja papieru i tektury

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję papieru i tektury przeznaczonych do dalszej obróbki przemysłowej, tzn.: - pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury, - produkcję krepiny i papieru marszczonego, - produkcję laminatów i folii, jeżeli łączone są z papierem lub tekturą, - produkcję papieru czerpanego, - produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania, - produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych, - produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru, w zwojach lub dużych arkuszach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 1721Z, - produkcji wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej, sklasyfikowanej w 1722Z, 1723Z, 1724Z, 1729Z, - produkcji papieru ściernego, sklasyfikowanej w 2391Z, - produkcji powlekanego lub impregnowanego papieru, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami, sklasyfikowanej w podklasie związanej z produkcją pokrycia lub impregnatu.

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję papieru falistego i tektury falistej, - produkcję opakowań z papieru i tektury falistej, - produkcję składanych opakowań z tektury, - produkcję opakowań z tektury twardej, - produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury, - produkcję worków i toreb papierowych, - produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji kopert, sklasyfikowanej w 1723Z, - produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej (np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 1729Z.

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję wyrobów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, z papieru i waty celulozowej, takich jak: - bibułki czyszczące, - chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki, - papier toaletowy, - podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki wchłaniające do pieluch dla niemowląt i małych dzieci, - kubki, talerze i tacki, - produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej: podpasek higienicznych, tamponów itp.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji waty celulozowej, sklasyfikowanej w 1712Z.

Produkcja artykułów piśmiennych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia, - produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia, - produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia, - produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia, - produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego) gotowego do użycia, - produkcję kopert i kart pocztowych, - produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych, - produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty, notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 181.