Otwieram firmę informatyczną

Zanim rozpoczniesz


Charakterystyka działalności:
Świadczenie usług informatycznych może przybierać różne formy oraz zakres. Może polegać na budowaniu stron internetowych oraz zarządzaniu własnymi jak i zakupionymi systemami informatycznymi. Może też obejmować projektowanie i tworzenie sieci internetowych. Usługi informatyczne to również administrowanie systemami, a także ich konfigurowanie. To również zarządzanie bezpieczeństwem sieci komputerowych i archiwizacja danych. To wreszcie możliwość naprawy komputerów, stacji roboczych i serwerów. W zakres usług informatycznych wpisuje się też szeroko rozumiany serwis komputerowy.

Wymganie wstępne:
Chcąc wybrać ten obszar działalności nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Usługi informatyczne bowiem nie mieszcza się w definicji działalnosci regulowanej. W rezultacie rozpoczęcie świadczenia tych usług wymaga jedynie zarejestrowania działalności gospodarczej. Ponadto, należy przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich zwłaszcza w sferze korzystania z i udostępniania licencjonowanych programów.

Podstawowe nr PKD działalności gospodarczej:
Przy rejestracji tej działalności gospodarczej należy wpisać jeden z niżej podanych nr PKD w zależności od zakresu projektowanych usług:
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4791Z odpowiadający sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej:
Rejestracja działalności powinna zachodzić w CEIDG (jako jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej ) albo w KRS (jeżeli występuje koncepcja powołania spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej. Wykluczony zaś jest wybór spółki partnerskiej).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki