Firma informatyczna - jak otworzyć

Zanim rozpoczniesz

Z tego poradnika dowiesz się:

 • jak zarejestrować działalność związaną ze świadczeniem usług informatycznych,
 • jaki numer PKD wybrać dla swojej działalności,
 • jak opodatkować dochody z usług informatycznych.

Jakie usługi może świadczyć firma informatyczna
Usługi informatyczne można świadczyć w różnych formach i zakresie. Mogą one polegać na budowaniu stron internetowych oraz zarządzaniu własnymi lub kupionymi systemami informatycznymi. Firma informatyczna może też zajmować się projektowaniem i tworzeniem sieci internetowych oraz oprogramowania. Usługi informatyczne to również:
 • administrowanie systemami oraz ich konfigurowanie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem sieci komputerowych i archiwizacja danych,
 • naprawa komputerów, stacji roboczych i serwerów.
W zakres usług informatycznych wpisuje się też szeroko rozumiany serwis komputerowy.

Co trzeba zrobić, by otworzyć firmę informatyczną
Jeśli chcesz otworzyć działalność polegającą na świadczeniu usług informatycznych, to nie musisz mieć żadnych zezwoleń ani koncesji. Usługi informatyczne nie są działalnością regulowaną. W rezultacie, aby rozpocząć świadczenie tych usług, musisz jedynie zarejestrować działalność gospodarczą.
Pamiętaj, że prowadząc firmę informatyczną, musisz przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich (zwłaszcza udostępniając licencjonowane programy i korzystając z nich).

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Usługi informatyczne możesz wykonywać w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z z usługami informatycznymi, użyj następujących numerów PKD :
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
 • label_outline Wymogi lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Odtwarzanie muzyki lub obrazu
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki