Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zanim rozpoczniesz

Niniejszy poradnik dotyczy przedsiębiorcy, który zarejestrował działalność gospodarczą i rozpoczyna prowadzenie firmy. Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą wykorzystując wniosek CEIDG-1, dokonałeś zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek, a rejestrując spółkę w KRS dokonałeś zgłoszenia spółki jako płatnika składek na druku ZUS-ZPA (obowiązkowo w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. oraz w przypadku pozostałych spółek, jeśli będą zatrudnieni pracownicy). Poradnik ten pomoże Ci w ustaleniu dalszych obowiązków wynikających z rozpoczęcia działalności gospodarczej a związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi wobec ZUS.

UWAGA
Dane z wniosku o wpis do CEIDG (CEIDG-1) trafiają do ZUS drogą elektroniczną, po uprzednim nadaniu/weryfikacji nr NIP przez urząd skarbowy oraz nr REGON przez GUS. Proces ten zajmuje przeciętnie 24 godziny od wprowadzenia wniosku CEIDG-1 do systemu CEIDG.


Informacje na temat zgłoszenia płatnika ZUS zostały szczegółowo przedstawione w poradnikach poświęconych zakładaniu działalności gospodarczej.

Anuluj

Kroki poradnika

  • label_outline Warunki wstępne
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie członków rodzin do ubezpieczeń
  • label_outline Inne obowiązki