Rozliczenie z urzędem skarbowym – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Kontakty z urzędem skarbowym często mają bardzo złożoną naturę. Obfitują bowiem w wiele czynności o różnej charakterystyce przypadających na różne pory i okresy sprawozdawcze. Są to zarówno czynności materialne jak i prawne. Ponadto opierają się one na często dość trudnych i zawiłych normach prawnych wymagających głębokiej i wnikliwej wiedzy podatkowej. Ponadto nierzadko wymagają usystematyzowania wiedzy potrzebnej chociażby do wykonywania kontroli zarządczej nawet, gdy powyższe zadania wykonuje zewnętrzny podmiot profesjonalny typu biuro rachunkowe.

W tej sytuacji potrzeba poznania w/w procesów staje się naturalnym przymusem każdego przedsiębiorcy chcącego rzetelnie wykonywać swoje obowiązki podatnika lub płatnika.
Opisane w ramach tych procesów zadania przedsiębiorcy uwzględniają najbardziej powszechne i popularne zagadnienia.

Anuluj

Kroki poradnika

  • label_outline Warunki wstępne
  • label_outline Podatek VAT
  • label_outline Przedsiębiorca jako płatnik podatku dochodowego
  • label_outline Przedsiębiorca jako podatnik podatku dochodowego
  • label_outline Sytuacje doraźne
  • label_outline Inne obowiązki