Sprowadzam towary z innych państw UE

Zanim rozpoczniesz

W poradniku dowiesz się:

· co to jest nabycie wewnątrzwspólnotowe,
· jak prawo podatkowe definiuje taką dostawę,
· jak rozliczyć VAT i akcyzę przy takiej dostawie.

Co to jest nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT)

WNT to zakup i przywóz towaru z innego kraju Unii Europejskiej w ramach działalności gospodarczej.

Z kolei import to zakup i przywóz towaru spoza Unii Europejskiej. Przeczytaj więcej w poradniku [„Importuję towar”]

WNT i import to pojęcia związane z rozliczaniem:

· podatku VAT,
· akcyzy.

Uwaga! Transakcja WNT może wymagać zapłaty VAT oraz akcyzy.

Podatek VAT w nabyciach wewnątrzwspólnotowych

W zakresie podatku VAT WNT to:

· transakcja zakupu, na podstawie której sprowadzasz towar z innego państwa UE,
· sprowadzenie własnych towarów z innych krajów UE, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą.

Od takich nabyć płacisz VAT tylko w Polsce (podatek należny). Są tutaj nieliczne wyjątki, o których przeczytasz w poradniku.

Podstawowa stawka VAT przy WNT wynosi 23%.

Niektóre towary mają niższą stawkę VAT: 8%, 5%, 3% lub 0%.

Możesz odliczyć ten VAT (podatek naliczony), jeżeli sprowadzone towary służą do opodatkowanej działalności gospodarczej.

W rezultacie rozliczasz różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. W przypadku WNT zazwyczaj wysokość obu podatków jest równa, co powoduje, że podatku nie płacisz.

Podatek VAT z tytułu WNT rozliczasz w deklaracji VAT-7(17).pdf lub VAT-7K oraz wykazujesz w informacji podsumowującej VAT-UE.

Podatek akcyzowy w nabyciach wewnątrzwspólnotowych

WNT wyrobów akcyzowych może dotyczyć towarów, które sprowadzasz z innego kraju UE:

· w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
· z wcześniej naliczoną tam akcyzą.

Zawieszenie poboru akcyzy możesz rozpocząć, gdy prowadzisz skład podatkowy lub masz status zarejestrowanego odbiorcy, a sprzedawca wyrobów prowadzi w innym państwie UE podobny skład podatkowych i ma numer akcyzowy.

Wspomniana procedura jest uruchamiana w ramach systemu EMCS.

Numer akcyzowy dostawcy możesz sprawdzić w systemie SEED.

Ten rodzaj dostaw uwalnia od naliczenia akcyzy.

Z kolei przywóz z naliczoną akcyzą występuje, gdy ty lub dostawca nie prowadzicie składu podatkowego.

Dostawa z zapłaconą akcyzą (podatek jest naliczany przez sprzedawcę w cenie towaru) nie zwalania z opodatkowania takiego przywozu w Polsce. Musisz zapłacić akcyzę w kraju, a następnie możesz ubiegać się poprzez swojego dostawcę o zwrot akcyzy naliczonej w państwie zakupu.

Aby do tego doszło musisz potwierdzić zapłatę tego podatku w Polsce i wykazać odbiór wyrobów w dokumencie UDT towarzyszącym przesyłce, który przekazujesz do dostawcy.

Akcyza, podobnie jak VAT, to podatek od konsumpcji, który płaci się w miejscu przeznaczenia.
Anuluj

Kroki poradnika

  • label_outline Warunki wstępne
  • label_outline Sposoby realizacji dostaw
  • label_outline Inne obowiązki