Monitorowanie przewozu drogowego

Zanim rozpoczniesz

Z tego poradnika dowiesz się:
- jakie masz obowiązki przy przewozie towarów wrażliwych w Polsce,
- co musisz zrobić, aby zgłosić taki towar do przewozu,
- jakie grożą ci kary, gdy nie wykonasz tych czynności.

Towary wrażliwe
Jeśli przewozisz towary wrażliwe w kraju lub zleciłeś wykonanie takiej czynności musisz dokonać zgłoszenia ich przewozu.
Towary wrażliwe to wyroby akcyzowe oraz inne wyroby, których przewóz wiąże się z ryzykiem podatkowym. Szczegółowy wykaz tych towarów znajdziesz na platformie PUESC.
Uwaga! Lista tych towarów może być rozszerzana przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wyłączenia
Nie musisz zgłaszać towarów wrażliwych przewożonych w:

 • opakowaniach jednostkowych nie większych jak 5-16 l (w zależności od rodzaju) lub
 • ilościach nie większych jak 500 l lub 500 kg.

Nie musisz też zgłaszać towarów:
 • w postaci paczek przewożonych przez operatorów pocztowych;
 • znajdujących się pod procedurą celną: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem;
 • stanowiących przesunięcie międzymagazynowe;
 • przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.

Kto musi dokonywać zgłoszenia
Musisz zgłaszać przewozy, jeśli prowadzisz firmę, która:
 • wysyła towary wrażliwe w kraju i za granicę (WDT-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport),
 • odbiera w kraju towary wrażliwe sprowadzane z zagranicy (WNT-wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import),
 • przewozi towary wrażliwe przez terytorium kraju (tranzyt).

Uzupełnianie zgłoszeń przewozu
Niezależnie od obowiązków zgłaszającego, przewoźnicy którzy wykonują zadania transportowe muszą uzupełniać zgłoszenia przewozu. Muszą oni wprowadzać do systemu dane dotyczące środka transportu.
Uzupełnienie zgłoszenia dotyczy też firm, które odbierają towary dostarczane im w kraju. Muszą oni wprowadzać do systemu informacje o przyjęciu towaru.
Każdy z tych podmiotów musi także aktualizować dane wpisane do rejestru przewozu SENT.

Sposób zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych
Towar zgłoś przed rozpoczęciem jego przewozu na terytorium Polski.
Zgłoszenie musisz przesłać do rejestru zgłoszeń SENT:
1) na formularzu elektronicznym udostępnionym na PUESC, albo
2) w formie dokumentu xml:
a) przy użyciu poczty elektronicznej na adres: puesc@mf.gov.pl, albo
b) przy użyciu komunikacji z wykorzystaniem portalu PUESC.
Dokument xml powinien być zgodny ze specyfikacją techniczną udostępnioną na PUESC.
Aby wykonać te czynności musisz wcześniej być zarejestrowany na platformie PUESC i tam zalogowany.
Po zgłoszeniu towaru otrzymasz:
 • numer referencyjny zgłoszenia,
 • klucz zabezpieczający.
Przekaż te dane przewoźnikowi i odbiorcy (dostawa w kraju), by mogli uzupełnić informacje w systemie. Ich sposób komunikacji z systemem SENT jest identyczny jak w przypadku dokonywania zgłoszeń.

W przypadku niedostępności systemu SENT związanej z jego awarią lub przerwą techniczną dokonaj zgłoszenia zastępczego. Polega to na wypełnieniu dokumentu zastępującego zgłoszenie i przesłaniu go na adres: awaria.sent@mf.gov.pl. Dotyczy to również uzupełniania zgłoszeń.

Numer referencyjny lub dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie jego przyjęcia przekaż kierowcy. Bez tych danych lub dokumentów rozpoczęcie przewozu towarów nie jest możliwe, a kierowca ma prawo odmówić przewozu towarów.

Pamiętaj! W sytuacji, gdy te obowiązki nie zostaną wykonane lub będą wykonane nieprawidłowo, środki przewożące towar mogą być zatrzymywane lub plombowane. Na twoją firmę natomiast może zostać nałożona kara od 10.000 do 20.000 zł.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Scenariusze przewozu
 • label_outline Obowiązek zgłoszenia przewozu w systemie SENT
 • label_outline Aktualizacja zgłoszenia
 • label_outline Uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika
 • label_outline Kontrola podczas przewozu towarów
 • label_outline System kar
 • label_outline Uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający
 • label_outline Inne obowiązki