Obrót wyrobami akcyzowymi

Zanim rozpoczniesz

Wyroby akcyzowe obejmują:

 • wyroby energetyczne w tym energię elektryczną,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe.
Wyroby te zostały określone (doprecyzowane) w załączniku nr 1 do ustawy o podatku o akcyzowym.

Tam zamieszczony wykaz towarów odwołuje się do kodu CN (nomenklatura scalona), który zgodnie z art.3 wspomnianej ustawy jest podstawowym systemem klasyfikacji rodzajowej wyrobów akcyzowych. Jego ustalenie może być wspierane przez:
 • wiążącą informację taryfową WIT;
 • indywidualną interpretację podatkową;
 • wiążącą informację akcyzową WIA.

Obrót wyrobami akcyzowymi w większości jest wynikiem implementacji przepisów dyrektyw UE jak i zapisów w/w ustawy.

Trzeba też dodać, że podatkowi akcyzowemu podlegają również towary inne niż wyroby akcyzowe takie jak np.produkowane w kraju lub sprowadzane z zagranicy samochody osobowe (ich definicja dla potrzeb akcyzy została zamieszczona w art.100 ust.4 ustawy) albo oleje silnikowe (opodatkowane akcyzą tylko w Polsce) czy też susz tytoniowy.
Od 1 lutego 2018r. wyrobami akcyzowymi stają się też:
 • płyny do papierosów elektronicznych,
 • wyroby nowatorskie (inhalatory uwalniające nikotynę z powodu podgrzania tytoniu lub suszu tytoniowego).

Niemniej trzeba zaznaczyć, że obrót wyrobami akcyzowymi ma dość złożony charakter i jest oparty na ściśle określonych normach. Niniejszy poradnik ma jedynie pomóc w usystematyzowaniu tej wiedzy.
Jego zadaniem jest też wsparcie przedsiębiorcy przy wyborze właściwej drogi postępowania. Opracowanie nie zastępuje jednak obsługi prawnej i nie stanowi podstawy do inicjowania określonych działań czy też czynności procesowych.


Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Wyroby akcyzowe
 • label_outline Produkcja i magazynowanie
 • label_outline Nabycie wyrobów akcyzowych
 • label_outline Obowiązek banderolowania
 • label_outline Sprzedaż
 • label_outline Pamietaj o