Chcę filmować, robić zdjęcia z drona

Zanim rozpoczniesz

Z tego poradnika dowiesz się:
- jakie są zasady używania drona,
- kiedy musisz uzyskać świadectwo kwalifikacji operatora drona,
- w jakich przypadkach trzeba kupić polisę odpowiedzialności cywilnej.

Co to jest dron i do czego służy
Drony to bezzałogowe statki powietrzne, które mają wiele zastosowań. Używa się ich m.in.:

 • do filmowania, np. różnych uroczystości, takich jak śluby i wesela czy imprezy firmowe,
 • w badaniach naukowych do pomiarów grubości warstwy ozonowej, grubości lodu czy badań zanieczyszczeń atmosferycznych,
 • w działalności gospodarczej - w geodezji do obmiaru trudnych terenów, a w logistyce przy monitorowaniu dostaw.

Film z drona to również dobry materiał na reklamę. Ujęcie z lotu ptaka jest ciekawą formą promocji miasta, regionu, bazy noclegowej czy agroturystycznej.
Film z drona może być elementem ogłoszenia sprzedaży, zwłaszcza nieruchomości rolnych lub siedlisk. Można w nim pokazać nie tylko obiekt, ale także jego położenie, drogi dojazdowe i okoliczną roślinność.

Komercyjne wykorzystanie drona
Komercyjne używanie drona oznacza jego wykorzystanie związane głównie ze świadczeniem usług. Komercyjne wykorzystanie to również przekazanie nagranego filmu lub zarejestrowanych danych za darmo firmie, która użyje ich do własnych celów, np. reklamowych.
Możesz również używać drona rekreacyjnie lub na zawodach sportowych.

Wymagania wstępne
Aby używać drona, musisz posiadać praktyczne umiejętności sterowania nim. Jeśli wykorzystujesz go do celów innych niż loty sportowe i rekreacyjne, to musisz również uzyskać świadectwo kwalifikacji operatora drona.

Jeśli chcesz świadczyć usługi przy użyciu drona, to musisz posiadać:
 • ważne badania lotniczo-lekarskie,
 • świadectwo kawalifikacji w zakresie obsługi bezzałogowych statków powietrznych (operator drona).
Aby otrzymać te uprawnienia, musisz:
 • ukończyć 18 lat,
 • ukończyć specjalistyczny kurs,
 • zdać egzamin.

Jeśli będziesz regularnie i w sposób zorganizowany wykonywać usługi przy użyciu drona, to musisz zarejestrować działalność gospodarczą i wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w dalszej części poradnika.

Pamiętaj! Nie używaj drona nad lotniskami i w ich pobliżu - do 5 km, czyli:
 • w strefie CTR - strefa kontrolowana lotnisk,
 • w rejonie TMA - rejon kontrolowany lotnisk (rejony przylotów lub odlotów z danego lotniska).
Aby używać dronów w tych strefach, musisz zgłosić loty do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub uzyskać zgodę zarządzającego danym lotniskiem czy lądowiskiem (gdy nie wyznaczono stref). Dodatkowo na wykonywanie lotów w centrum Warszawy musisz dostać zgodę Biura Ochrony Rządu.
Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz drona nad parkami narodowymi (aby np. nie zniszczyć roślinności czy nie płoszyć zwierząt), osiedlami mieszkaniowymi lub drogami.

Podstawowy numer PKD
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
Podklasa ta obejmuje m.in.:
 • produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
Podklasa ta obejmuje:
 • montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa.
74.20.Z Działalność fotograficzna.
Podklasa ta obejmuje usługi fotograficzne w zakresie:
 • fotografii lotniczej,
 • fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Działalność w zakresie filmowania i robienia zdjęć z drona możesz prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Działalność ta może być zarejestrowana jako:
albo

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Proces inwestycyjny
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Odtwarzanie muzyki lub obrazu
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Odpowiedzialność cywilna
 • label_outline Inne obowiązki