Ewidencje w firmie – jak prowadzić – poradnik

Zanim rozpoczniesz


W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i przepisów odrębnych.

Mnogość związanych z tym ewidencji, ksiąg oraz różnego rodzaju dokumentów powoduje, iż konieczne staje się ich usystematyzowanie i podział w zależności od obszaru działalności.
Istotnym jest też ustalenie formy ich prowadzenia (elektroniczna, książkowa) oraz zasad dokonywania zapisów.

Liczy się też moment odnotowania zdarzeń podlegających ujawnieniu w w/w ewidencjach i księgach. Część z nich poza wymogiem bieżącego prowadzenia wymaga też ich zamykania zarówno w układzie roku jak i w cyklach miesięcznych.

Jednocześnie sankcje za nierzetelne prowadzenie ksiąg lub ewidencji czy też kary z tytułu ich niezałożenia są na tyle dotkliwe, że warto uświadomić sobie w/w zagrożenia.

Powyższe zagadnienia zostały opisane w dalszej części poradnika.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Kontrola
 • label_outline Podatek dochodowy
 • label_outline Zatrudnienie
 • label_outline Podmioty powiązane
 • label_outline Kasy fiskalne
 • label_outline Podatek od towarów i usług
 • label_outline Obrót z krajami trzecimi
 • label_outline Akcyza
 • label_outline Gospodarka odpadami
 • label_outline Zarządzanie nieruchomościami
 • label_outline Inne obowiązki