Rejestruję się jako podatnik transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zanim rozpoczniesz

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić swoją działalność z wykorzystaniem towarów sprowadzanych z innych państw UE lub chcący tam wysyłać swoje towary albo też planujący świadczyć usługi na rzecz podmiotów tam działających powinni rozszerzyć swoje obowiązki rejestracyjne w dziedzinie podatku VAT. Dla potrzeb bowiem zachowania neutralności podatkowej, wyboru właściwego miejsca opodatkowania i rozpoznania w/w czynności na gruncie wspomnianego podatku konieczne jest uzyskanie specjalnego numeru rejestracyjnego, który pozwoli identyfikować wszystkie podmioty uczestniczące w w/w transakcjach.
W wyżej opisanych transakcjach przedsiębiorca używa numeru NIP z przedrostkiem "PL".

Obowiązek rejestracji zachodzi przed dokonaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji albo świadczenia usług .
Jednoczesnie dodać należy, że na pojęcie w/w transakcji i usług składają się :
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) ,
- wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) ,
- świadczenia usług, dla których ich nabywca lub dostawca mają siedzibę w innym państwie niż Polska.

W przypadku podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych nie obowiązują zwolnienia podmiotowe o których mowa w art.113 ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej w odniesieniu do poszczególnych czynności obejmujacych wspomniane transkacje mogą być wprowadzone wyłączenia o charakterze przedmiotowym lub podmiotowym.
Więcej na ten temat na stronie biznes.gov.pl

Anuluj

Kroki poradnika

  • label_outline Warunki wstępne
  • label_outline Rejestracja jako podatnika VAT-UE
  • label_outline Inne obowiązki