Rozliczenia z kontrahentem – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Zawierając umowę z nowym kontrahentem lub podejmując z nim współpracę najczęściej działamy pod presją spodziewanych korzyści. Przyjmując powyższe za jedyny wyróżnik działania biznesowego często popełniamy błędy w prawidłowym przygotowaniu transakcji i dalszym jej przebiegu. Na pewno też narażamy się na ryzyko ewentualnych oszustw, stosowania niedozwolonych praktyk czy też niewypłacalności partnera. Zatem aby powyższego uniknąć trzeba przeanalizować wszystkie okoliczności towarzyszące nowo nawiązanym kontaktom biznesowym.

Koniecznym jest zwrócenie uwagi na przedmiot transakcji i jego wycenę oraz właściwości , mając na uwadze to, że cena jest tylko jednym z parametrów decydujących o wyborze oferty.

Istotnym jest też określenie odpowiednich terminów, które gwarantowałyby realne wykonanie dostawy lub usługi.

Ważne jest też zabezpieczenie w/w transakcji od strony dokumentacyjnej . Trzeba bowiem mieć świadomość, że kwestie te nie są obojętne pod kątem rachunkowym jak i podatkowym. W efekcie koniecznym jest posiadanie wiedzy czy i jaki oraz kiedy należy wystawić określony dokument handlowy oraz jaką on może mieć postać. Należy przy tym uwzględnić dopuszczalny język oraz walutę płatniczą.

Wreszcie trzeba też uwzględnić fazę rozliczeniową, dopuszczalność operacji finansowych i transfer środków .

Nie można zapominać także o ewentualnych zabezpieczeniach dotyczących sfery egzekucyjnej i zasadach prowadzenia sporów sądowych. Te aspekty są bowiem naturalną przypadłością prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Powyższe powinno być dodatkowo analizowane w świetle zróżnicowanej charakterystyki dotyczącej specyfiki obrotu krajowego i zagranicznego.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Zakres terytorialny
 • label_outline Sprzedaż detaliczna w kraju
 • label_outline Rozliczanie sprzedaży na podstawie rachunku
 • label_outline Rozliczanie podatników podatku VAT
 • label_outline Rozliczanie za pomoca konta firmowego
 • label_outline Rozliczanie w obrocie z zagranicą
 • label_outline Obrót wewnątrzwspólnotowy
 • label_outline Transakcje związane z importem lub eksportem
 • label_outline Windykacja i jej aspekt podatkowy i cywilny
 • label_outline Korekty, duplikaty faktur
 • label_outline Inne obowiązki