Samochody w firmie – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Obecnie trudno jest wyobrazić sobie prowadzenie działalności przez przedsiębiorców bez wykorzystywania samochodu. Jest to zjawisko na tyle powszechne, że dotyczy zarówno tradycyjnych form tej działalności jak i pracy wykonywalnej zdalnie czy usług świadczonych na odległość. Także w tych ostatnich przypadkach zachodzi potrzeba transportu osób lub towarów. W rezultacie racjonalna gospodarka taborem drogowym jak i odpowiednie planowanie czy też wybór właściwej formy korzystania z w/w taboru staje się nieodzownym narzędziem biznesowym każdego przedsiębiorcy.
Niniejszy poradnik pozwoli usystematyzować wiedzę w tym zakresie i przypomni o najistotniejszych obowiązkach podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz dostarczy informacji mogącej optymalizować procesy zachodzące w zarządzaniu transportem. Wskaże na różnice w traktowaniu samochodów ciężarowych jak i osobowych oraz zwróci uwagę na sposób rozliczenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w taboru.

Anuluj

Kroki poradnika

  • label_outline Warunki wstępne
  • label_outline Samochody firmowe
  • label_outline Samochody w leasingu
  • label_outline Samochody wynajmowane
  • label_outline Korzystanie z usług transportowych
  • label_outline Wykorzystanie własnego pojazdu dla celów służbowych
  • label_outline Samochody prywatne pracowników
  • label_outline Użyczenie samochodu pracownikowi
  • label_outline Inne obowiązki