Otwieram działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
Działalność w zakresie przewozu osób taksówką polega na zarobkowym, indywidualnym przewozie osób do ustalonych przez nie miejsc. Taksówką jest pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji . Ponadto, rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może wprowadzić obowiązek, aby przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy taksówką oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem.

PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Numer Klasyfikacji PKD dla działalności w zakresie przewozów taksówką: 49.32.Z – działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc.

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Otwierając działalność taksówkową możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Uzyskanie zezwolenia / licencji
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki