Otwieram działalność w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
Firma transportu drogowego osób świadczy usługi w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi. Transport osób może być wykonywany:

 • autobusami;
 • pojazdami samochodowymi o pojemności od 7 do 9 osób – łącznie z kierowcą (na potrzeby nieniejszego kreatora nazwane busami);
 • samochodami osobowymi

WYMAGANIA WSTĘPNE
Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu osób jest działalnością regulowaną. Transport osób wymaga uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń, w zależności od wykorzystywanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju wykonywanych usług. W zależności od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzajace spółką jawną lub komandytową, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyslne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska (dobra reputacja). Ponadto osoby te nie mogą być objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Zanim skorzystasz z kreatora sytuacji życiowej dotyczącej otwarcia przedsiębiorstwa transportu drogowego osób powinieneś wiedzieć, że:
 • przedsiębiorca musi posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiebiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych;
 • w przypadku przewożnika drogowego osób korzystającego z pojazdów o pojemności powyżej 9 osób (łącznie z kierowcą) przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • w zależności od miejsca wykonywania usług transportowych albo ich zakresu przedsiębiorca może być zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi albo ;
 • przedsiębiorca powinien posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE NUMERY PKD DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Podklasa ta obejmuje:
− transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:
• rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,
• wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,
• przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,
− autobusowe przewozy szkolne i pracownicze,

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Otwierając firmę transportu drogowego osób możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską) . Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza.

Podstawowe definicje związane z transportem drogowym znajdują się na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Wymagania, które muszą spełnić kierowcy wykonujący przewozu drogowe
 • label_outline Siedziba dla wykonywanej działalności
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Certyfikat kompetencji zawodowych
 • label_outline Inne obowiązki