Otwieram lokal gastronomiczny

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka działalności
Gastronomia to czynności związane z produkcją i/lub usługami w zakresie produkcji środków spożywczych, ich sprzedaży, prowadzenia zakładów żywienia zbiorowego (restauracji, barów, stołówek itp.).
Działalność gastronomiczna podlega ścisłym regulacjom prawnym dotyczącym nie tylko wytwarzanej żywności, ale także:

 • stanu technicznego budynków czy pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi oraz ich instalacji;
 • jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych;
 • gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności;
 • narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu gastronomicznego;
 • osób wykonujących pracę przy produkcji i obrocie żywnością.

Wymagania wstępne
Aby otworzyć lokal gastronomiczny nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie realizacji tej procedury.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) - dotyczy przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.
Dodatkowymi wpisami PKD (jako działalność dodatkowa) mogą być m.in.:
 • PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 • PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Lokal gastronomiczny może być prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej po uzyskaniu wpisu w CEIDG, jak również w formie spółek osobowych (z wyłączeniem spółki partnerskiej) i kapitałowych. Nie ma przeszkód, aby prowadzić działalność tego rodzaju w formie spółdzielni.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Lokalizacja lokalu gastronomicznego
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament rtv
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Przygotowywanie żywności
 • label_outline Sprzedaż alkoholu
 • label_outline Inne obowiązki