Sklep internetowy - jak otworzyć

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka działalności
Sklep internetowy to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem internetu. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów. Do grupy tej należą: leki, wyroby alkoholowe, broń, amunicja i materiały wybuchowe, nasiona (z wyłączeniem dostawców i producentów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy), paliwa, substancje uzależniające, środki ochrony roślin, waluty.

Wymagania wstępne
Biznes w internecie należy traktować jak każde inne przedsięwzięcie, dlatego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą, czyli posiadać NIP, REGON, firmowe konto bankowe oraz siedzibę. Następnym krokiem jest zakup domeny oraz serwera (hosting), na którym można składować pliki składające się na sklep. Niezbędnym elementem posiadania sklepu internetowego jest również odpowiednia grafika oraz oprogramowanie sklepowe, które umożliwi dokonanie i opłacenie zamówienia. W zależności od potrzeb i posiadanego kapitału, wybierając system sklepowy, można skorzystać z trzech rozwiązań: wynajmu oprogramowania wraz z hostingiem, zakupu oprogramowania i własnego hostingu lub zamówienia oprogramowania dedykowanego, szytego na miarę.

Formy prowadzenia działalności sklepu internetowego
Sklep internetowy możesz prowadzić w formie:


Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu internetowego, użyj następującego numeru PKD:
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki