Rola punktów kontaktowych

Na mocy Dyrektywy Usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym), każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Dyrektywy Usługowej. Zapoznaj się z artykułem – Dyrektywa Usługowa.

PPK mają zapewnić możliwość dopełnienia wszystkich procedur i formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej w danym kraju członkowskim.

PPK mają być miejscem zbierającym informacje rozproszone, z wielu organów administracji tak, aby zainteresowany przedsiębiorca lub przyszły przedsiębiorca otrzymał możliwie pełna informację dotyczącą interesującego go zagadnienia związanego z prowadzeniem działalności na terenie danego kraju.

Państwa członkowskie mają swobodę decydowania o sposobie zorganizowania PPK. Po prawie dziesięciu latach funkcjonowania Dyrektywy Usługowej każdy kraj członkowski wypracował własny model PPK, od fizycznych placówek informacyjnych umieszczanych w przestrzeni publicznej, po rozbudowane portale internetowe oparte na modelu transakcyjnym.

W Polsce Punkt kontaktowy został wprowadzony w brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 11 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie 10 kwietnia 2010 r. Zakres działania polskiego PPK precyzują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w rozdziale 2a.

Chcesz znaleźć Pojedynczy Punkt Kontaktowy w innym kraju członkowskim UE, pomożemy Ci. Przejdź do Pojedyncze Punkty Kontaktowe.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie