Dyrektywa Usługowa

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym jest jednym z najważniejszych europejskich aktów prawnych w zakresie świadczenia usług. Założenia sformułowane w dyrektywie określają m.in.:

 • konieczność dokonania przeglądu i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności usługowej przez państwa członkowskie,
 • obowiązek utworzenia pojedynczych punktów kontaktowych – jako kompleksowych podmiotów obsługi dla usługodawców przez państwa członkowskie.
 • prawo usługodawców i usługobiorców do łatwego dostępu poprzez pojedyncze punkty kontaktowe do określonych informacji na temat:
  • wymogów, procedur i formalności, jakich należy dopełnić w celu podjęcia i prowadzenia działalności usługowej,
  • danych kontaktowych organów właściwych w kwestiach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej,
  • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących usługodawców i usług,
  • ogólnie dostępnych środków prawnych w razie sporu pomiędzy właściwymi organami, a usługodawcą lub usługobiorcą, lub między usługodawcą, a usługobiorcą albo pomiędzy usługodawcami,
  • danych kontaktowych stowarzyszeń lub organizacji (innych niż organy właściwe), które mogą udzielić praktycznej pomocy usługodawcom lub usługobiorcom,
 • zasady stosowania procedur realizowanych drogą elektroniczną.

Dyrektywa ma charakter horyzontalny i dotyczy wielu rodzajów usług, odpowiadających za około 40% PKB i zatrudnienia w UE.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie