Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE

Zawodem regulowanym jest taka profesja, którą można wykonywać dopiero po zdobyciu odpowiedniego dyplomu, zdaniu egzaminu albo rejestracji w organizacji zawodowej.

Każdy kraj UE ma swoją listę zawodów regulowanych, a w zależności od kraju różne urzędy/instytucje mogą przyznawać prawo do jego wykonywania.

Ze względu na tak dużą swobodę regulacji przez poszczególne kraje członkowskie, Komisja Europejska udostępnia Bazę zawodów regulowanych, gdzie można znaleźć informacje o takich zawodach w poszczególnych krajach UE, a także informacje o organach/instytucjach przyznających prawo do wykonywania zawodu regulowanego.

W każdym kraju istnieje również Krajowy punkt kontaktowy ds. kwalifikacji zawodowych. Potwierdza on, w kraju, w którym chcesz pracować, jakie zasady będą miały zastosowanie w Twoim przypadku.

Może się zdarzyć tak, że zawód których chcesz wykonywać nie jest regulowany w Polsce, ale jest regulowany w innym kraju UE. Wtedy najczęściej musisz udowodnić co najmniej roczny staż w tym zawodzie w okresie ostatnich 10 lat.

W przypadku, gdy zawód jest regulowany w Polsce ale nie jest regulowany w kraju, w którym chcesz go wykonywać, masz do niego swobodny dostęp.

Uzyskaj więcej informacji na portalu UE dotyczącym uznawania kwalifikacji zawodowych.

Jak uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych

W zależności od tego, w jaki sposób zamierzasz wykonywać pracę w zawodzie regulowanym, inaczej wygląda procedura uznawania kwalifikacji.

Jeżeli zamierzasz się osiedlić w kraju, który reguluje dany zawód, potrzebujesz uznania swoich kwalifikacji przez państwo przyjmujące. Jeżeli w państwie regulacji zamierzasz tymczasowo świadczyć usługi związane z wykonywaniem zawodu regulowanego, musisz złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie.

Dowiedz się jak uzyskać kwalifikacje zawodowe w najpopularniejszych zawodach w poszczególnych krajach Europy.

Jeśli szukasz informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce zapoznaj się z poradnikiem Uznawanie kwalifikacji oraz publikacją na ten temat.

Tutaj dowiesz sie, jakie są wymogi przy stałym wykonywaniu zawodu lub prowadzeniu działalności w Polsce przez obcokrajowców.

W przypadku, gdy planujesz czasowe wykonywanie zawodów regulowanych, dowiesz się więcej na ten temat w publikacji Okazjonalne wykonywanie w Polsce zawodów regulowanych.

Dowiedz się więcej na temat europejskiej legitymacji zawodowej, która jest przydatna przy wykonywaniu zawodów regulowanych.

W przypadku niektórych zawodów, wymagana będzie weryfikacja znajomości języka. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Swoboda przedsiębiorczości

Z chwilą złożenia wniosku do odpowiedniego organu, władze kraju przyjmującego mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i ewentualnego zażądania uzupełnienia dokumentów. Co do zasady od chwili otrzymania kompletnego wniosku władze mają cztery miesiące na podjęcie decyzji o tym, czy masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego na terytorium państwa przyjmującego.

W przypadku niektórych wolnych zawodów (lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów), jeżeli ich przedstawicielom przysługuje prawo do automatycznego uznania kwalifikacji, ten termin jest skrócony do trzech miesięcy.

Tymczasowe świadczenie usług

Jeżeli masz zarejestrowaną działalność w jednym kraju UE, a chcesz świadczyć tymczasowo świadczyć usługi w innym  wystarczy, że złożysz odpowiednie oświadczenie na piśmie. Jeśli jednak wykonywanie Twojego zawodu wiąże się z konsekwencjami natury zdrowotnej lub związanymi z bezpieczeństwem, Twoje kwalifikacje mogą zostać skontrolowane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat uznawania kwalifikacji w UE, pomożemy Ci. Zapoznaj się z artykułem – Uznawanie kwalifikacji w UE.

Jeśli planujesz tymczasowe wykonywanie działalności nieregulowanej w Polsce zapoznaj się z publikacją na ten temat.

Jeśli chcesz w zakresie powyższej tematyki skorzystać z porady eksperta, zadaj pytanie poprzez formularz.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie