Kształcenie regulowane w Polsce

Kształcenie regulowane w świetle prawa unijnego ( art.  3  ust.  1 lit. e Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) oznacza każdy rodzaj kształcenia, które w szczególny sposób przystosowane jest na potrzeby wykonywania określonego zawodu oraz obejmuje kurs lub kursy uzupełnione w stosownych przypadkach kształceniem zawodowym albo praktyką w okresie próbnym lub praktyką zawodową.

Struktura i poziom kształcenia zawodowego oraz praktyk w okresie próbnym lub praktyk zawodowych określane są w ustawach, przepisach wykonawczych lub administracyjnych danego państwa członkowskiego albo są nadzorowane bądź zatwierdzane przez wyznaczony w tym celu organ. Definicja kształcenia regulowanego ma szczególne znaczenie w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na temat kształcenia regulowanego w Polsce.

Uzupełnieniem informacji będzie także wykaz typów szkół zawodowych funcjonujących w Polsce od 1992 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie