Zasada swobód w UE

Działanie Unii Europejskiej opiera się na czterech swobodach, gwarantowanych umową między wszystkimi państwami członkowskimi. Konsekwencją stosowanie tych swobód jest szereg uprawnień dla przedsiębiorców i obywateli UE, ułatwiających im swobodne przemieszczanie się i wykonywanie działalności w dowolnym kraju członkowskim. W skrócie, działanie swobód polega na tym, że każde państwo członkowskie UE w zakresie przyznawanych praw i obowiązków musi traktować cudzoziemca – obywatela innego kraju UE – tak, jak własnego obywatela. Oznacza to m.in., że uprawnienia czy wykształcenie nabyte w jednym kraju UE muszą być respektowane w pozostałych.

Wyróżnia się następujące swobody:

  • swoboda przepływu osób – jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do przemieszczania się, osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń, ta swoboda obejmuje również członków Twojej rodziny;
  • swoboda przepływu towarów – towar, wprowadzony legalnie na teren dowolnego kraju członkowskiego może być bez dodatkowych opłat (ceł) i innych ograniczeń administracyjnych przemieszczany na obszarze całej Unii;
  • swoboda przepływu usług – możesz założyć działalność gospodarczą na terenie innego państwa członkowskiego a także świadczyć, w dowolnym państwie UE, usługi na zasadzie transgraniczności (z kraju rejestracji działalności, najczęściej bez dodatkowych wymogów);
  • swoboda przepływu kapitału – jako obywatel UE możesz dokonywać transferu zysków z jednego kraju członkowskiego do drugiego oraz inwestować i nabywać wszelkie walory rzeczowe i finansowe za granicą bez żadnych przeszkód.

Efektem funkcjonowania czterech podstawowych swobód dla przedsiębiorcy jest m.in.:

  • możliwość założenia działalności gospodarczym w innym kraju UE (co do zasady bez spełnienia dodatkowych wymagań),
  • możliwość świadczenia usług w innym kraju UE bez konieczności rejestracji w nim działalności,
  • możliwość uznawania kwalifikacji zagranicą.

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim UE, pomożemy Ci. Zapoznaj się z wyszukiwarką warunków zakładania i prowadzenia firmy w UE.

Jeżeli chcesz tymczasowo transgranicznie świadczyć usługi w innym kraju UE (w tym jako cudzoziemiec w Polsce), pomożemy Ci. Zapoznaj się z artykułem Czasowe transgraniczne świadczenie usług.

Masz specjalistyczne uprawnienia i chcesz wykonywać zawód regulowany w innym kraju UE, zapoznaj się z informacjami w dziale Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie