Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Założenie działalności gospodarczej w Chorwacji

Podstawą prawną działalności gospodarczej w Chorwacji są: ustawa o spółkach handlowych i ustawa o rzemiośle. Działalność mogą zakładać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

Osoby prawne prowadzące działalność w formie spółek prawa handlowego to:

 • spółki akcyjne (dioničarsko društvo - d.d.),
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o.),
 • spółki jawne (javno trgovačko društvo - j.t.d.),
 • spółki komandytowe (komanditno društvo - k.d.).

Spółki te umieszczane są w Rejestrze Sądowym (Sudski registar), prowadzonym przez właściwe sądy (sądy gospodarcze).

Ustawie o spółkach handlowych i wpisowi do Rejestru Sądowego podlegają także:

 • stowarzyszenia gospodarcze (Gospodarsko interesno udruženje G.I.U.),
 • filie (Podružnica),
 • pośrednicy handlowi (trgovac pojedinac - t.p.), o ile ich przychód przekroczy określone prawem wartości.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają Ustawie o rzemiośle (Zakon o obrtu) i muszą zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Rzemieślników (Obrtni registar).

Wszystkie potrzebne formularze dotyczące działalności i dowody wpłaty można bezpłatnie otrzymać w punktach serwisu HITRO.HR. Pracownicy serwisu HITRO.HR pomogą wypełnić formularze i dowody wpłaty potrzebne do rejestracji działalności rzemieślniczej. Potrzebnych wpłat można dokonać w filiach Agencji Finansowej - FINA.

Przed rejestracją firmy należy sprawdzić, czy wybrana nazwa nie figuruje już w rejestrze. Powinna ona być w języku chorwackim, ale słowa w języku obcym są dopuszczalne, jeśli są powszechnie znane w Chorwacji. Użycie w nazwie firmy określenia kraju - "Croatia", "Hrvatska" itp., wymaga specjalnej zgody Ministerstwa Sprawiedliwości. Nazwa firmy i skrót tej nazwy muszą być używane w takiej formie, w jakiej zostały zarejestrowane.

Przywileje dla firm zagranicznych

Ustawa o spółkach handlowych oraz Ustawa o rzemiośle gwarantują zagranicznym podmiotom takie same warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jakie mają podmioty krajowe. Ponadto, zagraniczni inwestorzy mają dwa dodatkowe przywileje: gwarancję ochrony swoich inwestycji w przypadku zmiany przepisów i swobodę transferu zysków.

Zagraniczne osoby prawne i fizyczne w Chorwacji mogą:

 • zakładać firmytworzyć wspólne przedsięwzięcia z partnerami chorwackimi,
 • inwestować w banki i firmy ubezpieczeniowe,
 • prowadzić działalność rzemieślniczą lub handlową,
 • otrzymać koncesję na eksploatację surowców naturalnych,
 • uczestniczyć w operacjach typu BOT (ang. build-operate-transfer) lub BOOT (ang. build-own-operate-transfer)

Obowiązki informacyjne

Listowniki, faktury i inne dokumenty firmowe oraz strona internetowa firmy w Chorwacji muszą zawierać:

 • nazwę firmy i jej adres (zgodny z rejestracją),
 • nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana i numer rejestracyjny,
 • nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego,
 • wysokość kapitału założycielskiego,
 • imiona i nazwiska członków zarządu (minimum jednej osoby)

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej podlegającej regulacjom Ustawy o rzemiośle, nazwa musi się składać z imienia i nazwiska właściciela oraz zawierać skrót - „t.p." (hr. trgovac pojedinac pośrednik handlowy).

Przydatne linki:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie