Założenie działalności gospodarczej w Danii

Wprawdzie podatki w tym kraju należą do jednych z najwyższych w Europie, to jednak niektóre szczegółowe rozwiązania podatkowe mogą stanowić interesującą propozycję dla przedsiębiorców chcących inwestować w Danii.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Danii określają następujące przepisy:

 • ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act z czerwca 1996 r.),
 • ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973 r. ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2002 r. i czerwcu 2003 r.),
 • ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. ze zmianami wprowadzonymi w kwietniu 2003 r.),
 • ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act z czerwca 1996 r.),
 • ustawa o sporządzaniu sprawozdań finansowych przez firmy (Act on Commercial Enterprises' Presentation of Financial Statements nr 448 z 7 czerwca 2001)

Polscy przedsiębiorcy mogą swobodnie wybrać formę prawną firmy.  Najważniejsze to:

 • spółka akcyjna (aktieselskab - A/S),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (anpartsselskab - ApS),
 • spółka jawna (interssentskab - I/S),
 • spółka komandytowa (kommanditselskab - K/S),
 • oddział firmy zagranicznej (filial), 
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej (salgskantor).

Najbardziej powszechna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), oddział firmy zagranicznej (Filial) oraz spółka akcyjna (A/S).

W Danii istnieje obowiązek rejestracji wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej. Zajmuje się tym Duńska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu), który nadaje firmom numer Centralnego Rejestru Firm - CVR. Zajmuje się on także ewidencjonowaniem (w tzw. systemie RUT) firm zagranicznych świadczących na terenie Danii usługi i delegujących do tego kraju na czas określony swoich pracowników. Ewidencjonowane przez urząd na tych zasadach firmy nie otrzymują numeru CVR.

Aby założyć działalność gospodarczą w Danii, należy w pierwszej kolejności uzyskać certyfikat pobytowy, który wydaje właściwy miejscowo urząd regionalny, w momencie gdy wykaże się źródła dochodów pozwalających na pokrycie kosztów utrzymania w tym kraju.

Prowadząc biznes w Danii należy liczyć się z tym, że będzie się pod stałą obserwacją tamtejszej administracji jeśli chodzi m.in. o charakter stosunku prawnego pomiędzy duńskim i zagranicznym zleceniobiorcą. Administracja celno-skarbowa SKAT, w przypadku stwierdzenia, że np. działalność zagranicznej firmy podwykonawczej stanowi „istotną i integralną część działalności duńskiej firmy" może potraktować zlecenie dla zagranicznego podwykonawcy jako wynajmowanie siły roboczej i opodatkowany w całości w Danii. Regulacje te mogą utrudniać działalność w budownictwie, leśnictwie czy rolnictwie. Polski przedsiębiorca może zwrócić się do SKAT o wydanie (płatnej) interpretacji do konkretnych przypadków współpracy z duńskim partnerem.

Polscy przedsiębiorcy rozważający ekspansję na rynku duńskim mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej organizacji Invest in Denmark, udzielającej szczegółowych informacji zagranicznym inwestorom.

Rejestracji dla celów podatkowych należy dokonać we właściwym miejscowo Urzędzie Ceł i Podatków.

Przydatne linki

Informacje nt. zakładania działalności gospodarczej w Danii można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie