Założenie działalności gospodarczej w Danii

Działalność gospodarczą w Danii założyć mogą polscy obywatele i przedsiębiorcy praktycznie bez ograniczeń. Rejestracja firmy jest obowiązkowa, ale jej rodzaj zależy od tego, czy przedsiębiorca zamierza otworzyć w Danii stałą działalność gospodarczą, czy chce tylko tymczasowo wykonywać usługi.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Danii określają następujące przepisy:

 • ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act z czerwca 1996 r.),
 • ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973 r. ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2002 r. i czerwcu 2003 r.),
 • ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. ze zmianami wprowadzonymi w kwietniu 2003 r.),
 • ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act z czerwca 1996 r.),
 • ustawa o sporządzaniu sprawozdań finansowych przez firmy (Act on Commercial Enterprises' Presentation of Financial Statements nr 448 z 7 czerwca 2001)

Polscy przedsiębiorcy mogą swobodnie wybrać formę prawną firmy.  Najważniejsze to:

 • spółka akcyjna (aktieselskab - A/S),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (anpartsselskab - ApS),
 • spółka jawna (interssentskab - I/S),
 • spółka komandytowa (kommanditselskab - K/S),
 • oddział firmy zagranicznej (filial), 
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej (salgskantor).

Najbardziej powszechna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), oddział firmy zagranicznej (Filial) oraz spółka akcyjna (A/S).

Jednoosobowa działalność gospodarcza (enkeltmandsvirksmhed)

To podstawowa forma prowadzenia firmy w Danii. W celu rejestracji należy udać się do właściwego urzędu gminy, złożyć plan biznesowy i świadectwo potwierdzające kwalifikacje osoby, która ubiega się o samozatrudnienie.

Rejestracja firmy online

Nowa firmę w Danii możemy założyć w kilka godzin, za pomocą elektronicznego systemu rejestracji on-line prowadzonego przez Danish Business Authority.

Wniosek online wymaga jednak posiadania duńskiego osobistego numeru ewidencyjnego CPR oraz identyfikatora NemID.

Korzystając z tego portalu możemy również zrejestrować się jako podatnik VAT.

W Danii istnieje obowiązek rejestracji wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej. Zajmuje się tym Duńska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu), który nadaje firmom numer Centralnego Rejestru Firm - CVR. Zajmuje się on także ewidencjonowaniem (w tzw. systemie RUT) firm zagranicznych świadczących na terenie Danii usługi i delegujących do tego kraju na czas określony swoich pracowników. Ewidencjonowane przez urząd na tych zasadach firmy nie otrzymują numeru CVR.

Aby założyć działalność gospodarczą w Danii, należy w pierwszej kolejności uzyskać certyfikat pobytowy, który wydaje właściwy miejscowo urząd regionalny, w momencie gdy wykaże się źródła dochodów pozwalających na pokrycie kosztów utrzymania w tym kraju.

Prowadząc biznes w Danii należy liczyć się z tym, że będzie się pod stałą obserwacją tamtejszej administracji jeśli chodzi m.in. o charakter stosunku prawnego pomiędzy duńskim i zagranicznym zleceniobiorcą. Administracja celno-skarbowa SKAT, w przypadku stwierdzenia, że np. działalność zagranicznej firmy podwykonawczej stanowi „istotną i integralną część działalności duńskiej firmy" może potraktować zlecenie dla zagranicznego podwykonawcy jako wynajmowanie siły roboczej i opodatkowany w całości w Danii. Regulacje te mogą utrudniać działalność w budownictwie, leśnictwie czy rolnictwie. Polski przedsiębiorca może zwrócić się do SKAT o wydanie (płatnej) interpretacji do konkretnych przypadków współpracy z duńskim partnerem.

Polscy przedsiębiorcy rozważający ekspansję na rynku duńskim mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej organizacji Invest in Denmark, udzielającej szczegółowych informacji zagranicznym inwestorom.

Rejestracji dla celów podatkowych należy dokonać we właściwym miejscowo Urzędzie Ceł i Podatków.

Stawki podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Składa się z dwóch części: liniowego podatku płaconego na rzecz władz lokalnych, ok. 25 proc. (w zależności od regionu waha się pomiędzy 22,5-27,5 proc.)  oraz progresywnego podatku na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu, tj.:

 • 5,64 proc. dla dochodów wyższych od kwoty wolnej od podatku 42.000,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału;
 • 15 proc. dla dochodów wyższych od kwoty 421.000,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału.

Ponad to, należy doliczyć  podatek w wysokości 8 proc. na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 8 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Maksymalny poziom opodatkowania dochodów osób fizycznych wynosi 51,7 proc.

Pracownicy zagraniczni nieprzebywający w Danii dłużej niż 183 dni (łącznie) w ciągu roku, nie są zobowiązani do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w tym kraju.

Podatek od dochodów osób prawnych CIT

Podatek CIT dotyczy wszystkich typów spółek i stowarzyszeń.

Wysokość stawek podatkowych od dochodów osób prawnych wynosi obecnie ok. 25 proc. , duński rząd ma w planach stopniowe obniżanie podatku CIT do 22 proc. w ramach ułatwień dla przedsiębiorców.

Podatek nalicza się od całkowitego dochodu firmy, łącznie z dochodem od kapitału.

Rozliczenia podatku CIT dokonuje się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek VAT

W Danii obowiązuje stały podatek VAT w wysokości 25 proc.. Podmioty gospodarcze,  których obrót  roczny jest większy niż 20.000,-  DKK, są automatycznie podatnikami VAT.

Podatki akcyzowe

Większość towarów jest objętych podatkiem akcyzowym, np. wszelkie alkohole, czekolada, kawa herbata, lody, gry komputerowe oraz paliwa silnikowe. Płatność podatku akcyzowego staje się konieczna z chwilą sprzedaży towaru końcowemu nabywcy.

Przydatne linki

Informacje nt. zakładania działalności gospodarczej w Danii można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie