Założenie działalności gospodarczej w Estonii

Dzisiejszą Estonię powinno postrzegać się jako nowoczesny, na wskroś skandynawski kraj, z szybko rozwijającą się gospodarką, opartą na prawodawstwie europejskim. Może to stanowić argument za nawiązywaniem dobrych kontaktów handlowych i gospodarczych z tym państwem.

Odkąd Estonia otworzyła swoje rynki, stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów ze względu na m. in. wyjątkowo dogodne położenie geograficzne między Wschodem a Zachodem. Obserwatorzy tego rynku dostrzegają również jego szybko postępującą prywatyzację i restrukturyzację. Ponadto, zmieniono w tym kraju podejście do prawa celnego i handlowego, dzięki czemu Estonia stała się z państwa rolniczego państwem z rozwiniętym sektorem usług. Eksperci podkreślają również to, że przyjęty system opodatkowania, relatywnie niskie stawki podatkowe, przejrzystość oraz przewidywalność przepisów podatkowych to główne elementy składające się na sukces ekonomiczny Estonii.

Prawo estońskie nie stawia dodatkowych wymagań dla cudzoziemców, którzy chcą na terenie tego państwa założyć firmę oraz nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie inwestycji zagranicznych. Ilość zainwestowanego kapitału w przedsiębiorstwo estońskie jest nieograniczona, a firma może być całkowicie własnością zagranicznego inwestora. Estonia nie stosuje żadnych preferencji dla zagranicznych inwestorów, zatem są oni traktowani jak podmioty miejscowe, włączając w to nieograniczony transfer dochodów jaki i prawo do posiadania ziemi. Osoby prawne w Estonii są ustawowo zwolnione z obowiązku podatkowego w przypadku zainwestowania wypracowanego zysku w rozwój firmy.

Zgodnie z Kodeksem Handlowym Republiki Estonii z 15.02.1995 r., który określa zasady prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Estonii, obywatel UE może prowadzić działalność gospodarczą jako:

  • osoba fizyczna lub osoba prawna w formie spółki akcyjnej (AS),
  • spółki cywilnej (TÜ),
  • spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością (UÜ - odpowiednik polskiej spółki komandytowej)
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (OÜ).

Najprostszą formą zarówno założenia jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Estonii jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli samozatrudnienie  FIE (Füüsilisest Isikust Ettevotja). Samodzielną działalność gospodarczą mogą otworzyć w tym kraju zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osoba prawna musi, a osoba fizyczna może zarejestrować się w Rejestrze Handlowym.

 

Przydatne linki 

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie