Założenie działalności gospodarczej we Francji

Polskie przedsiębiorstwa z dniem wejścia Polski do UE uzyskały nieograniczony dostęp do rynku usług we Francji. Jednocześnie Polaka, przy zakładaniu firmy we Francji, obowiązują takie same zasady jak obywateli tego kraju.

Rodzaje działalności

  • działalność rzemieślnicza, czyli niezależna działalność produkcyjna, przetwórcza, naprawy, świadczenie usług korzystając ewentualnie z pomocy rodziny i przy zatrudnianiu nie więcej niż 10 pracowników. Działalność ta jest rejestrowana w Rejestrze Zawodów (Répertoire des métiers),
  • przemysłowa, czyli niezależna działalność produkcyjna, przetwórcza, wykonywanie napraw, świadczenie usług przy zatrudnieniu więcej niż 10 pracowników. Ten rodzaj działalności jest rejestrowany we francuskim Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS – Registre du commerce et des sociétés, odpowiednik polskiego KRS),
  • handlowa, czyli operacje handlowe oraz działalność związana z handlem. Działalność taką, za pośrednictwem Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités des Entreprises), należy zarejestrować w RCS,
  • w zakresie wolnych zawodów (regulowanych - np. adwokaci, biegli księgowi, lekarze lub nieregulowanych, jak np. tłumacze, konsultanci) - działalność jest rejestrowana także za pośrednictwem CFE w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) oraz we właściwym dla swojego adresu zamieszkania biurze URSSAF (francuskim odpowiedniku ZUS).

We Francji działa status auto-entrepreneur, który został powołany na mocy ustawy nr 2008-776 z sierpnia 2008 r. o modernizacji gospodarki, a jej przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 r. System ten może być interesujący dla przedsiębiorców ze względu na znaczne uproszczenia procedury podatkowej oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Ma on też ułatwić formalności administracyjne związane z rozpoczęciem, zawieszeniem i finalizacją działalności zarobkowej.

System skierowany jest do osób fizycznych, które chcą rozwinąć swoją działalność bez potrzeby tworzenia firmy.

Przydatne linki

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie