Założenie działalności gospodarczej w Grecji

W Grecji szczególnie mile widziani i wspierani przez władze centralne i samorządowe są zagraniczni przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Mogą oni liczyć na znaczne ulgi podatkowe. Podobnie jak i w innych krajach Unii Europejskiej prowadzenie działalności gospodarczej opiera się tu przede wszystkim na zasadzie wolności i równości, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Warunkiem uruchomienia działalności gospodarczej w Grecji jest uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga specjalnego zezwolenia. Przedsiębiorca może podjąć działalność w dowolnym zakresie, przy czym rodzaje działalności, uznane za strategiczne, wymagają koncesji bądź licencji. Od wszystkich cudzoziemców, którzy chcą prowadzić działalność na terenie Grecji, władze greckie wymagają przedstawienia dokumentu, potwierdzającego zakupienie lub wynajęcie nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Formy działalności gospodarczej

Postawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej to:

  1. osoba fizyczna (niezależna  indywidualna /jednoosobowa  działalność  gospodarcza  - samozatrudnienie) lub spółka cywilna  prawa  cywilnego, oraz  w  ramach  spółek  prawa  handlowego:
  2. spółka  osobowa (spółka  jawna, spółka komandytowa),  
  3. spółka kapitalowa (spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Jeżeli decyduje się na samozatrudnienie  powinien zarejestrować firmę we właściwym Urzędzie Podatkowym a następnie odpowiedniej izbie samorządu gospodarczego. Do utworzenia spółki akcyjnej niezbędne są co najmniej dwie osoby -  fizyczne lub prawne. W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy sporządzić statut w formie aktu notarialnego i zarejestrować go we właściwym miejscowo Rejestrze Sądowym Spółek oraz opublikować w Gazecie Rządowej ogłoszenie o zarejestrowaniu firmy. Aby założyć oddział firmy zagranicznej w Grecji należy złożyć wniosek do Sekretariatu Generalnego ds. Handlu i Ochrony Konsumenta oraz wniosek do władz lokalnych. Oddział firmy zagranicznej pod względem prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, rachunkowości, obowiązku przynależności od izby gospodarczej itp. traktowany jest jak spółka grecka.

Każdy przedsiębiorca w Grecji ma obowiązek należeć do jednej z 57 krajowych i regionalnych izb gospodarczych. Jest to niezbędne aby otrzymać z urzędu podatkowego książeczki z fakturami, lub w sytuacji, gdy przedsiębiorca stara się o kredyt bankowy. Wysokość składek członkowskich izby ustalają samodzielnie i jest ona uzależniona od formy przedsiębiorstwa.

Firmy greckie płacą podatek od zysku przed podziałem. Dla oddziałów firm polskich w Grecji stosuje się umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została zawarta w 1991 roku pomiędzy Polską i Grecją.

Ogólny Rejestr Handlowy

Warto wiedzieć, że od  1 kwietnia 2011 roku w Grecji działa tzw. Ogólny Rejestr Handlowy (ORH), który w pewnym stopniu stanowi odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. ORH zawiera wszystkie najistotniejsze informacje odnośnie zarejestrowanych w nim spółek i jest połączony elektronicznie z greckimi urzędami, sądami, kasami ubezpieczeniowymi. Dzięki niemu przedsiębiorstwa  uzyskują niepowtarzalny numer  rejestracyjny, co jest znacznym ułatwieniem.

Wkrótce po uruchomieniu ORH w Grecji powstały tzw. Służby Jednego Okienka - jednolite punkty obsługi przedsiębiorców zakładających spółki jawne, komandytowe, akcyjne i z  ograniczoną  οdpowiedzialnością. Jak  na  razie  jednak nie  objęły  one swoim  zakresem  procedury  podejmowania  działalności  gospodarczej w  formie  samozatrudnienia czy  spółki  cywilnej.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie