Założenie działalności gospodarczej w Holandii

Holandia jest krajem wszechstronnie i dobrze rozwiniętym gospodarczo. To państwo  przyciąga zagranicznych inwestorów sprzyjającymi warunkami otoczenia biznesu. Ponadto oferuje liczne zachęty podatkowe szczególnie na start biznesu.

Mało skomplikowane zasady uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działalności czy zniesienie specjalnych wymogów dla osób wykonujących na własny rachunek zawody rzemieślnicze to również cechy holenderskiego rynku. Z tych powodów Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych państw Unii Europejskiej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy z Polski, tak samo jak inni inwestorzy zagraniczni, mają możliwość  korzystania w Holandii z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Rodzaje firm w Holandii:

  • Eenmanszaak - firma jednoosobowa
  • Vennootschap onder firma (VOF) - spółka jawna
  • Besloten vennootschap (BV) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Naamloze vennootschap (NV) - spółka akcyjna
  • Commanditaire vennootschap, (C.V.) - spółka komandytowa
  • Maatschap - spółka partnerska

Rzadziej spotykanymi są:

  • Europese nameloze vennootschap (SE) - spółka europejska
  • Europees economisch samenwerkingsverband (eesv) – Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (EUIG)
  • Europese coöperatieve vennootschap (sce) - Spółdzielna Europejska (SCE)

Inne rodzaje to m.in: Vereniging - stowarzyszenie, Stichting - fundacja, Filiaal en afdeling - filia lub oddział.

W holenderskim ustawodawstwie nie jest wymagane od obywateli UE uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a ograniczenia co do jej rodzaju, jeżeli występują, dotyczą zarówno cudzoziemców, jak i Holendrów. Przedsiębiorstwo należy zgłosić do rejestru handlowego prowadzonego przez regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową (Kamer van Koophandel KvK) w ciągu siedmiu dni przed datą rozpoczęcia działalności. Z tego obowiązku zwolnieni są przedstawiciele wolnych zawodów, handlowcy-akwizytorzy, przedsiębiorcy działający w sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz przedsiębiorcy działający w sferze użyteczności publicznej. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje numer rejestracyjny (Handelsregisternummer), który jest potrzebny do identyfikacji firmy i stanowi odpowiednik polskiego REGON. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest uznanie kwalifikacji, które można zweryfikować w Holenderskim Centrum Weryfikacji Kwalifikacji. Końcowy etap działań uruchamiania firmy w Holandii stanowi rejestracja na potrzeby ubezpieczeń społecznych w UWV (odpowiednik polskiego ZUS) oraz uzyskanie numeru płatnika składek. Ponadto, należy sprawdzić, czy prowadzona przez firmę działalność nie podlega obowiązkowemu uzyskaniu dodatkowych pozwoleń np. na budowę. W przypadku spółek kapitałowych wymagane jest sporządzenie w formie notarialnej aktu założenia spółki, który zawiera umowę oraz statut spółki. Natomiast, w przypadku pozostałych spółek wystarczy jedynie sporządzenie cywilnej umowy. Wszystkie firmy w Holandii zobowiązane są do założenia bankowego konta firmowego.

Jako przedsiębiorca z Polski, możesz czasowo świadczyć usługi w Holandii bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat czasowego, transgranicznego świadczenia usług w krajach UE znajdziesz tutaj.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie