Założenie działalności gospodarczej w Holandii

Holandia jest krajem wszechstronnie i dobrze rozwiniętym gospodarczo. To państwo  przyciąga zagranicznych inwestorów sprzyjającymi warunkami otoczenia biznesu. Ponadto oferuje liczne zachęty podatkowe szczególnie na start biznesu.

Mało skomplikowane zasady uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działalności czy zniesienie specjalnych wymogów dla osób wykonujących na własny rachunek zawody rzemieślnicze to również cechy holenderskiego rynku. Z tych powodów Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych państw Unii Europejskiej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy z Polski, tak samo jak inni inwestorzy zagraniczni, mają możliwość  korzystania w Holandii z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako przedsiębiorca z Polski, możesz czasowo świadczyć usługi w Holandii bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat czasowego, transgranicznego świadczenia usług w krajach UE.

Rodzaje firm w Holandii

 • Eenmanszaak – firma jednoosobowa

Koszt rejestracji firmy jednoosobowej wynosi około 50 EUR (2016 r.)

Należy jej dokonać się w rejestrze Holenderskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – Kamer van Koophandel (KvK), co oznacza również automatyczną rejestrację w urzędzie skarbowym – Belastingdienst. Rejestrację w KvK należy dokonać w miarę możliwości online (wiecej informacji poniżej) i następnie odwiedzić jedną z siedzib Izby. Po ukończeniu wpisu do rejestru na miejscu otrzymamy numer KvK, oraz numer VAT (BTW). Właściciel firmy jednoosobowej opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych. Przysługują mu też ulgi podatkowe dla „samozatrudnionych".

Pozostałe rodzaje to:

 • Vennootschap onder firma (VOF) – spółka jawna
 • Besloten vennootschap (BV) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Naamloze vennootschap (NV) – spółka akcyjna
 • Commanditaire vennootschap, (C.V.) – spółka komandytowa
 • Maatschap - spółka partnerska

Poza tym w Holandii możemy spotkać następujące spółki:

 • Europese nameloze vennootschap (SE) – spółka europejska
 • Europees economisch samenwerkingsverband (eesv) – Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (EUIG)
 • Europese coöperatieve vennootschap (sce) – Spółdzielna Europejska (SCE)

Inne rodzaje to m.in: Vereniging - stowarzyszenie, Stichting – fundacja, Filiaal en afdeling – filia lub oddział.

Możliwość zakładania firmy w Holandii przez Internet

W Holandii można założyć firmę osobiście lub za pomocą Message Box online (patrz niżej) nie wcześniej niż tydzień przed i nie później niż w ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia działalności. W tym celu, można umówić się na wizytę z KVK online.

Procedura rejestracji online za pośrednictwem MessageBox

W tym celu niezbędne będzie posiadanie poziomu 4 podpisu elektronicznego (STORK) lub podpis z certyfikatem PKI (Public Key Infrastructure). Message Box to bezpieczny system poczty, który umożliwia przedsiębiorcy wymianę komunikatów cyfrowych z holenderskimi agencjami rządowymi.

Więcej informacji o MassageBox

Stawki najważniejszych podatków w Holandii

System podatkowy w Niderlandach, jest dość złożony i skomplikowany, warto konsultować się z wyspecjalizowanymi biurami doradcami prawno-podatkowymi.

Rodzej podatków

Podatek dochodowy – inkomstenbelasting

W Holandii obowiązują 3 kategorie podatku dochodowego:

I kategoria: opodatkowanie z pracy (dochody) i z własności domu: stawka progresywna wynosi od 36,25 % do 52% i zawiera składki na ubezpieczenie społeczne.

II kategoria: dochody z tytułu posiadania udziałów (tzn. osoba fizyczna lub razem z partnerem / małżonkiem, posiada więcej niż 5 % akcji w spółce akcyjnej (NV) czy udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (BV). Przy dochodach mniejsze lub równych 250.000 euro rocznie, stawka podatkowa wynosi 22 % Przy dochodach większych niż 250 000 euro stawka wynosi 25 %.

III kategoria: dochody z oszczędności i inwestycji.

Podatek w wysokości 30% jest pobierany jest ze stałego ryczałtowego oprocentowania stanowiącego 4 proc. od całego majątku netto, bez względu na rzeczywiste odsetki, od majątku powyżej 20 014 euro.

Podatek obrotowy – omzetbelasting

Podatek obrotowy VAT (hol. BTW) jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw przy fakturowaniu własnych klientów. Obowiązują 2 stawki VAT 6% lub 21%, w zależności od typu produktu lub usługi. Istnieją usługi zwolnione z podatku VAT (np. usługi edukacyjne, artystyczne, produkty medyczne). VAT jest wypłacany w terminach miesięcznych lub kwartalnych, w zależności od rodzaju działalności.

Podatek od zysków

Podatek od wynagrodzeń – loonbelasting

Podatek od wynagrodzeń pobierany jest w momencie osiągnięcia przychodu. Pracodawca przekazuje kwotę należnego podatku oraz składkę na ubezpieczenie społeczne do urzędu podatkowego.

Podatki pośrednie

 • podatki gminne

Firmy w Holandii mają również obowiązek odprowadzania  podatków ogólne na rzecz gminy; m.in. podatek od nieruchomości (nid. onroerendgoed belasting); podatek od użytkowania przestrzeni publicznej (nid. precario); wywóz nieczystości stałych i płynnych (nid. reinigingsrecht) czy opłaty na rzecz ochrony środowiska.

 • podatki środowiskowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Wraz z podatkiem dochodowym urzędy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie: świadczenia na wypadek śmierci, koszty leczenia i świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem, emeryturę)

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie