Założenie działalności gospodarczej w Irlandii

Irlandia jest miejscem, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej nie jest obciążone szczególnymi wymaganiami biurokratycznymi i oceniane jest jako stosunkowo łatwe.  
Do systemu prawa nie zostały wprowadzone regulacje różnicujące status obywateli poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstw. Do czynników motywujących do prowadzenia działalanosci gospodarczej w Irlandii zaliczyć można niskie, pozapłacowe koszty zatrudniania pracowników, elastyczny rynek pracy, wsparcie dla rozwoju nowych technologii oraz powszechnie używany język angielski. Ważne jest również to, że cudzoziemcy pochodzący z krajów unijnych mogą bez problemu nabywać nieruchomości

Zagraniczny inwestor podejmujący działalność gospodarczą w Irlandii musi być przygotowany na spełnienie licznych warunków formalnych, jednak wiele spraw z tym związanych można załatwić drogą elektroniczną. Szeroko rozpowszechniona jest także forma tzw. jednego okienka.

W Irlandii obowiązuje odmienny niż w Polsce (i w innych krajach kontynentalnej Europy) porządek prawny, oparty na tzw. prawie zwyczajowym (Common Law). W związku z tym przed podjęciem określonych decyzji biznesowych dobrze jest zasięgnąć porady miejscowego prawnika lub księgowego.

Podstawowe formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej to:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader)
  • spółka jawna (partnership)
  • spółka komandytowa (limited partnership)
  • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability,  Ltd.)
  • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna (public limited liability, PLC, Corporation – SA)

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia firmy w Irlandii.

Jej założenie wiąże się z bardzo niskimi kosztami, a rejestracja jest niezwykle prosta. Ta forma działalności nie posiada własnej osobowości prawnej. Zakładana jest na czas nieokreślony, a firmą zarządza się osobiście. Rozliczenie działalności gospodarczej następuje raz do roku.

Najważniejszym etapem zakładania działalności gospodarczej w Irlandii jest uzyskanie numeru PPS (odpowiednik polskiego PESEL/REGON). Posiadanie numeru PPS jest warunkiem koniecznym do podjęcia legalnej pracy, korzystania ze świadczeń socjalnych, a także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Irlandii. Jest on zamieszczany na wszelkich dokumentach i korespondencji z/do irlandzkiego Urzędu Skarbowego (ang. evenue Commissioners) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ang. Social Welfare).Numer PPS otrzymuje się w irlandzkim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ang. SocialWelfare), przy czym konieczny jest osobisty kontakt z najbliższym oddziałem tegoż urzędu,podanie swoich danych osobowych oraz przedstawienie dokumentu tożsamości dokumentów potwierdzających adres zamieszkania w Irlandii.

 

Założenie i prowadzenie spółki

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby taką spółkę założyć, należy zarejestrować nazwę firmy w Krajowym Rejestrze Spółek (Companies Registration Office) – warto wcześniej sprawdzić, czy na rynku nie działa już instytucja o tej samej nazwie (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadanie nazwy nie jest obowiązkowe).

Rejestracją spółek zajmuje się wspomniany wcześniej Krajowy Rejestr Spółek, można jej dokonać elektronicznie za pomocą portalu.

Kolejnym etapem jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym (Revenue Commisioners, Tax Office), co wymaga wypełnienia tylko jednego formularza, który służy na potrzeby podatku dochodowego (PIT, CIT), odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT i ubezpieczenia społecznego pracowników (PRSI). Osoby zakładające spółkę budowlaną, przetwórstwa żywności i leśnictwa muszą dodatkowo wypełnić formularz o nazwie RCT. Warto dodać, iż prowadzoną działalność trzeba ubezpieczyć oraz utworzyć firmowe konto bankowe.

Inne instytucje wspierające prywatnych inwestorów to:

  • IDA (Irish Development Authority) – Biuro Rozwoju Irlandii stanowi organizację rządową zajmującą się pozyskiwaniem nowych, zagranicznych inwestycji w sektorach usług, produkcji i w handlu międzynarodowym.
  • CEB (County and City Enterprise Boards) – Regionalne i Miejskie Rady Przedsiębiorczości; sieć 35 niezależnych instytucji działających w różnych miastach i regionach Irlandii. Pomagają głównie małym przedsiębiorstwom rozpoczynającym lub rozwijającym swoją działalność, m.in. poprzez organizację szkoleń i wsparcie finansowe. Zarówno na internetowej stronie głównej sieci CEB, jak i na niektórych stronach lokalnych, znajdują się informacje w języku polskim.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie