Założenie działalności gospodarczej w Islandii

Islandia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jest członkiem układu z Schengen.

Obecnie w Islandii pracuje kilka tysięcy Polaków, co sprawia, że stali się oni największą mniejszością narodową na wyspie. Do osiedlania się w tym państwie zachęca ich to, że stanowi ono jeden z najpiękniejszych i najbogatszych zakątków Europy. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę, że Islandia to bardzo drogi kraj, a mieszkańcy wyspy należą do najbardziej pracowitych w Europie.

Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej, mimo to osoby zamierzające założyć i prowadzić działalność gospodarczą w tym państwie nie napotykają na żadne przeszkody. Kraj należy bowiem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jest członkiem układu z Schengen. Dzięki temu wszyscy obywatele krajów unijnych mogą przez trzy miesiące przebywać na terenie Islandii bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń. Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny paszport lub dowód osobisty. Ponadto od maja 2006 roku Polacy mają nieograniczony dostęp do tamtejszego rynku pracy. Dzięki temu nie trzeba ubiegać się już o pozwolenia, a pracownicy z Polski mają takie same prawa jak obywatele Islandii. Brak wszelkich ograniczeń obowiązuje także w przypadku osób, które chcą zarejestrować na wyspie firmę.

Formy prowadzenia działalności

Działalność gospodarczą w Islandii można prowadzić, korzystając z następujących form organizacyjnoprawnych:

 • samozatrudnienie
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna
 • oddział lub filia przedsiębiorstwa zagranicznego

Rejestracja firmy

Przedsiębiorstwa zagraniczne rozpoczynające działalność gospodarczą w Islandii w formie spółki akcyjnej lub prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do zarejestrowania się w Rejestrze Spółek (hlutafélagaskrá). Jeśli są to spółdzielnie, rejestrują się w Rejestrze Spółdzielni (samvinnufélagaskrá). Natomiast spółki cywilne i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zgłaszają się do Biura Szeryfa (sýslumaður). W chwili rejestracji Urząd Statystyczny przydziela firmie numer identyfikacyjny, a Urząd Skarbowy numer VAT. Proces rejestracji działalności gospodarczej jest zatem szybki i nieskomplikowany. Pomocy mogą udzielić adwokaci wymienieni na liście, która jest dostępna na stronie internetowej Adwokatury Islandzkiej.

Wszystkie szczegółowe informacje (w języku angielskim) na temat inwestowania w Islandii znajdują się w publikacji opracowanej przez Islandzką Agencję ds. Inwestycji

Samozatrudnienie

Wymaga rejestracji u władz lokalnych (biuro szeryfa - sýslumaður). Samozatrudnieni płacą podobny podatek jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Podstawowa stawka to 35,72 proc. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody pochodzące z działalności gospodarczej oraz wszelki dodatkowy dochód. Stawka jest tak wysoka, ponieważ przedsiębiorcy indywidualni dodatkowo do opłacają podatki lokalne. Stawka podatku dochodowego to 22,75 proc. – resztę pochłania podatek lokalny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to najpopularniejsza forma spółki wśród obcokrajowców. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć nawet w ciągu 1 dnia, a koszt takiej operacji to niecałe 100 tys. koron. Firmę może założyć już jeden przedsiębiorca. Udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki  do wysokości swoich udziałów. Prawo Islandii określa bardzo liberalne wymagania dotyczące dyrektora, zarządu, itd. Spółki akcyjne i większe spółki z o. o. podlegają rejestracji w Rejestrze Spółekz Ograniczoną Odpowiedzialnością, a spółki cywilne i przedsiębiorcy indywidualni jedynie w biurze lokalnego szeryfa.

Kolejne etapy zakładania spółki z o.o.

 • Wybranie nazwy firmy.
 • Otworzenie konta w banku i wpłata minimalnego wymaganego kapitału założycielskiego.
 • Rejestracja w Rejestrze Spółek z Ograniczoną Odpowiedzialnością; wiąże się to z koniecznością dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów oraz uzyskania zgody na rozpoczęcie działalności.
 • Otrzymanie przydzielonego numeru VAT od Urzędu Skarbowego i numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa od Urządu Statystycznego.
 • Poinformowanie władz podatkowych o zatrudnieniu pracowników.

Aby rejestracja przebiegała bez przeszkód przedsiębiorcy powinni dostarczyć następujące dokumenty:

 • akt ustanowienia spółki,
 • umowę założycielską pomiędzy wspólnikami,
 • statut spółki,
 • protokół ze spotkania założycielskiego.
 • dowód wpłaty kapitału założycielskiego,

Informacja powstanie spółki musi zostać ogłoszona w rządowej gazecie. Koszt takiego zamieszczenia to 1 tys. koron. Opłata za uzyskanie numeru identyfikacyjnego to 5 tys. koron, natomiast główny koszt to opłata za dokonanie rejestracji, która wynosi w tym przypadku 88,5 tys. koron. Wymaga się aby dokumenty niezbędne do zakończenia całej procedury były w języku islandzkim (ich wzory można ściągnąć na stronach internetowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu).

Odział lub filia przedsiębiorstwa zagranicznego

 Do rejestracji konieczne jest dostarczenie dokumentów, które potwierdzą legalność działania firmy matki i jej finansową stabilność (raport finansowy z ostatniego roku). Nazwa oddziału w Islandii musi zawierać w sobie nazwę firmy macierzystej. Wszelkie dokumenty powinny być przetłumaczone na miejscowy język przez uprawnionego tłumacza. Opłata rejestracyjna wynosi 171 tys. koron.

Podatki

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zapobiega dwukrotnego opodatkowania tego samego dochodu w Polsce i Islandii. W umowie zawarta została zasada proporcjonalnego rozliczenia dochodów z zagranicy. Według metody odliczania proporcjonalnego dochód osiągany w Islandii jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony w Islandii. Metoda ta z reguły jest bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, w przypadku której nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Stawki podatkowe:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 18 % netto, a w przypadku spółek cywilnych wynosi 26 % netto,
 • VAT – standardowo - 25,5 %, obniżony - 7% (przede wszystkim na art. spożywcze)
 • Stopa podatku dochodowego dla międzynarodowych spółek handlowych wynosi 5% netto.
 • Podatki od wartości majątku w wysokości 0,6% są nakładane na aktywa netto spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek cywilnych. Międzynarodowe spółki handlowe są zwolnione z podatku od wartości majątku.
 • Osoby fizyczne płacą podatek w wysokości 10% od otrzymanych dywidend.
 • Progi podatków dochodowych od osób fizycznych :
  • Pierwszy - dochód miesięczny do 309 140 koron – 37,30%
  • Drugi - dochód miesięczny od 309.141 – 836 404 koron – 39,74%
  • Trzeci - dochód miesięczny powyżej 836 404 koron – 46,24%

Przydatne linki

Informacje o zakładaniu działalności gospodarczej w Islandii można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie