Założenie działalności gospodarczej na Litwie

Gospodarka litewska jest jedną z najbardziej urozmaiconych i rozwiniętych spośród krajów nadbałtyckich. W ciągu ostatnich kilkunastu lat na Litwie, największym spośród trzech krajów nadbałtyckich,  rozpoczęły działalność liczne przedsiębiorstwa specjalizujące się m.in. w przemyśle chemicznym, elektronice, produkcji narzędzi, przetwórstwie drewna, wytwarzaniu produktów spożywczych oraz w przemyśle lekkim, czyli produkcji odzieży, tkanin, mebli i sprzętów domowych.

Do sprzyjających inwestycjom atutów Republiki Litwy zaliczyć należy przede wszystkim: atrakcyjne położenie (na styku rynku Unii Europejskiej i wschodnich), wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową oraz niskie obciążenia podatkowe. Wszystko to sprawia, że prowadzenie firmy na Litwie jest opłacalne, zwłaszcza gdy wiąże się ze współpracą z krajami WNP.

Tryb zakładania przedsiębiorstwa określa litewski Kodeks Cywilnyi inne akty normatywne regulujące zakładanie przedsiębiorstw poszczególnych rodzajów, natomiast rejestrację reguluje Ustawa o rejestrze osób prawnych.

Działalność gospodarczą można podjąć na takich samych warunkach i w takim samym zakresie jak czynią to obywatele litewscy. Rozpoczęcie polega na zarejestrowaniu nowej działalności lub nabycie udziałów w firmach już istniejących. Rejestrację i ewidencję prowadzi Państwowe Przedsiębiorstwo „Centrum Rejestru". Nadany tu numer jest jednocześnie NIP-em przedsiębiorstwa. Numerem identyfikacji podatkowej osób fizycznych jest ich numer w ewidencji ludności (odpowiednik polskiego PESEL). Przedsiębiorcy mają również obowiązek posiadania konta firmowego.

Na Litwie funkcjonują przedsiębiorstwa o następujących formach prawnych:

  • spółki akcyjne (akcinė bendrovė AB, uždaroji akcinė bendrovė UAB);
  • przedsiębiorstwa państwowe (valstybės įmonė);
  • przedsiębiorstwa samorządowe (savivaldybės įmonė);
  • spółdzielnie (kooperatinė bendrovė - kooperatyvas);
  • spółki rolnicze (žemės ūkio bendrovė);
  • spółki jawne (tikroji ūkinė bendrija (TŪB);
  • spółki komandytowe (komanditinė ūkio bendrija (KŪB);
  • europejskie grupy interesów gospodarczych (Europos ekonominių interesų grupė);
  • przedsiębiorstwa indywidualne (individuali įmonė (IĮ)).
Podstawowa stawka podatku od zysku podmiotów gospodarczych wynosi na Litwie 15 proc. Wobec małych firm może być jednak stosowana ulgowa stawka w wysokości 5 proc.
 
Jako przedsiębiorca z Polski, możesz czasowo świadczyć usługi na Litiwe bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat czasowego, transgranicznego świadczenia usług w krajach UE znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje na temat zakładania działalności gospodarczej można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie