Założenie działalności gospodarczej na Łotwie

Łotwa, w opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej, jest państwem bardzo dobrze zorganizowanym, które charakteryzuje się liberalną oraz dynamicznie rozwijającą się gospodarką i przejrzystym systemem prawnym. Ponadto Łotwa jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych ze względu na dogodne położenie geopolityczne oraz korzystne warunki inwestycyjne; m.in. możliwość szybkiego wejścia na rynki państw skandynawskich, bałtyckich oraz Rosji.

Zarówno obywatele łotewscy, jak i obcokrajowcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na jednakowych zasadach, które są zawarte w Konstytucji Republiki Łotewskiej, Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie handlowym. Inwestycjami zagranicznymi na Łotwie zajmuje się Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju.

Kodeks handlowy omawia formy organizacyjno-prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych; którymi są m.in.:

  • przedsiębiorca jednoosobowy,
  • spółka jawna, spółka komandytowa,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA),
  • spółka akcyjna (AS). 

Najpopularniejsza wśród inwestorów zagranicznych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może zawiązać jedna osoba. Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać słowasabiedriba ar ierobezotu atbildibu, w skrócie SIA, lub nazwę sabiedriba. 


Firmy zagraniczne mogą otwierać na Łotwie również przedstawicielstwa, które nie posiadają osobowości prawnej ani prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz filie (oddziały) posiadające to prawo. 


Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność na Łotwie muszą być zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uznemumu Registrs). Ponadto całość dokumentacji wymaganej w procesie rejestracji działalności gospodarczej powinna być przetłumaczona na język łotewski i potwierdzona notarialnie.

 

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie