Założenie działalności gospodarczej w Luksemburgu

W Luksemburgu obowiązują trzy języki urzędowe: luksemburski, francuski i niemiecki. Wszystkie akty prawne i dokumenty oficjalne publikowane są w języku francuskim. należy pamiętać, że język angielski jest również szeroko używany, szczególnie w handlu i w biznesie, nie jest jednak językiem urzędowym.

W Luksemburgu istnieje możliwość założenia wszystkich rodzajów spółek kapitałowych a także spółek inwestycyjnych. Luksemburg jest atrakcyjnym miejscem nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również do lokowania tam kapitału.

Rodzaje spółek

  • Spółka z o.o. (SARL – société à responsabilité limitée). Minimalny kapitał zakładowy 12 500 euro. Spółkę SARL może założyć od dwóch do czterdziestu założycieli. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów początkowych. Dyrektorem musi być osoba fizyczna lub prawna (nie musi być rezydentem kraju). Istnieje również możliwość założenia jednoosobowej spółki SARL.
  • Spółka akcyjna (société par actions, société anonyme). Minimalny kapitał zakładowy to 31 000 euro, przy czym SA może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. Podobnie jak przy spółce SARL dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna, która nie jest rezydentem kraju. Wymaganych jest min. 3 dyrektorów. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.
  • Spółka jawna (société en nom collectif). Musi posiadać co najmniej dwóch udziałowców. Odpowiedzialność w spółce jawnej jest nieograniczona. Wysokość wkładów do spółki oraz forma umowy zależy wyłącznie od woli założycieli.
  • Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions). Tak jak w przypadku spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to 31 000 euro, z czego spółka może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. W spółce komandytowo- akcyjnej musi być minimum 7 udziałowców. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

System podatkowy Luksemburga jest nastawiony na optymalizację, co przyciąga duża liczbę inwestorów. Luksemburg jest atrakcyjny ze względu na porozumienia podatkowe i systemy podatkowe, dzięki którym płaci się niewielkie lub żadne podatki. W okresie do 15 dni od założenia firmy należy zarejestrować się jako podatnik podatku VAT. Stawki podatku VAT w Luksemburgu wynoszą 3, 6, 12, lub 15%.

W celu założenia własnej firmy w Luksemburgu należy odwiedzić stronę internetową Ministere des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, département des Classes Moyennes, odszukać swoją dziedzinę działalności i w kolejnych krokach zostanie podana lista dokumentów potrzebnych do założenia firmy oraz do wydrukowania on-line:

  • podanie o wydanie pozwolenia na prowadzenie własnej działalności. Opłata za wydanie wynosi 24 euro,
  • deklaracja na honor o umiejętności prowadzenia własnej działalności,
  • zaświadczenie o niekaralności (pozyskamy bezpłatnie w Cité Judiciaire).

Firmy oraz osoby działające w branży handlowej muszą zarejestrować się w Registre  de Commerce et des Sociétés
Luxembourg (RCSL) po uprzednim  sprawdzeniu, czy wybrana nazwa dla firmy jest dostępna. W wyniku procesu rejestracji, przedsiębiorca uzyskuje numer i własną kartotekę.

Członkostwo w Izbie Handlowej

Wszystkie firmy w Luksemburgu, powiązane z branżą handlową, finansową, przemysłową, hotelarską lub restauracyjną automatycznie (bezpłatnie) zostają członkiem Izby Handlowej  Chambre de Commerce. Za pierwszy rok członkowstwa płaci się, zależnie od rodzaju spółki, od kilkudziesięciu do kilkuset euro (140 euro – za firmę jednoosobową osoby fizycznej oraz spółkę SA). Chambre de Commerce pomaga w wielu sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, podatkami, VAT-em itp. (porady są udzielane bezpłatnie). W przypadku branży rzemieślniczej zostajemy członkiem Chambre des Métiers – Izby Rzemieślniczej.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Luksemburgu wiąże się także z publicznym ogłoszeniem w dzienniku urzędowym (Le Mémorial).

Przydatne adresy:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie